Vaasan yliopiston uudet liikuntapalvelut saatu vauhtiin

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on panostanut syksyn kuluessa opiskelijoiden liikuntapalveluiden kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 45 000 euron kehittämisavustuksen uusien opiskelijaliikuntapalveluiden perustamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi Vaasan yliopisto sai Vaasan kaupungilta 35 000 euron avustuksen hankkeen aloituskustannuksiin.
Kuvassa (vas.) VYY:n hallituksen puheenjohtaja Kim Kujala ja yliopiston liikuntakoordinaattori Seppo Evwaraye.

– Hanke pyörähti käyntiin kesällä, jolloin rekrytoimme liikuntakoordinaattorin yliopiston palvelukseen. Syksyllä aloitimme yhdessä ylioppilaskunnan kanssa uusien palveluiden pilotin, jonka avulla olemme testanneet konseptin toimivuutta, Vaasan yliopiston akateemisten palveluiden johtaja Heli Häyrynen kertoo.

Liikuntakoordinaattorina aloitti vaasalainen Seppo Evwaraye, joka vastaa hankkeen toteutuksesta.

– Nyt syksyn kuluessa olemme saaneet maistiaisia siitä, millaiset palvelut meillä voisi täällä Vaasassa olla. Tavoitteena on, että meillä on laadukkaat ja saavutettavat, matalan kynnyksen palvelut, Evwaraye linjaa.

Pilotin aikana ennen hajanaiset yksittäiset liikuntavuorot on koottu Power Up Your Studies -brändin alle. Lisäksi kuntoliikunnan oheen on tuotu uusia ryhmäliikuntavuoroja. Palveluita käyttävät yliopiston opiskelijat ja henkilökunta, jotka maksavat käytöstä omavastuuosuuden.

Syksyn pilotti on onnistunut odotusten mukaan ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry palkitsikin Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan OLL-maljalla osallistumisesta hankkeen edistämiseen. OLL-malja on YTHS:n lahjoittama kiertopalkinto, joka on jaettu vuosittain 1970-luvulta alkaen liikuntatoiminnan saralla ansioituneelle OLL ry:n jäsenjärjestölle.

Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä vuodelle 2019. Vaasan yliopisto on itse sitoutunut kasvattamaan omaa rahoitusosuuttaan ensi vuonna.

– On tärkeää, että meillä on täällä hyvät liikuntapalvelut. Ne ovat osa opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja keskeinen vetovoimatekijä korkeakoulullemme, Häyrynen toteaa.

Hankkeen aikana palveluita laajennetaan ja kehitetään entisestään. Palvelut on tarkoitus saada kestävälle pohjalle niin, että rahoitus palveluiden järjestämiseen tulee käyttäjien omavastuuosuuksista ja yliopistolta, jonka lakisääteinen tehtävä on järjestää riittävät liikuntapalvelut.

Lisätietoja:
liikuntakoordinaattori Seppo Evwaraye, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8555
hallituksen puheenjohtaja Kim Kujala, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY, p. 040 482 5568
akateemisten palveluiden johtaja Heli Häyrynen, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8501

Mitä mieltä olit jutusta?