Vaasan yliopiston tutkijakoulu aloittaa toimintansa syksyllä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistossa järjestettävä tohtorikoulutus organisoidaan yhteisen tutkijakoulun alle 1.8.2011 alkaen. Tutkijakoulua johtaa vararehtori Merja Koskela.

Tutkijakoulu vastaa tohtorikoulutuksen kehittämisestä aina hakumenettelystä tohtorin tutkinnon myöntämiseen saakka.

– Tutkijakoulun perustamisella yhtenäistetään tohtorikoulutuksen käytäntöjä koko yliopistossa, ja varmistetaan näin koulutuksen laatua. Vaasan yliopiston tutkimuksen kokonaisarvioinnissa todettiin, että vaikka Vaasan yliopiston tutkijakoulutus on hyvää kansainvälistä tasoa ja ohjaus on erittäin laadukasta, kehitettävää löytyy kuitenkin tohtoriopiskelijoiden valintamenettelyistä ja jatko-opiskelijoille suunnatusta kurssitarjonnasta. Näihin seikkoihin tutkijakoulu tulee kiinnittämään erityistä huomiota, kertoo tutkijakoulun johtaja Merja Koskela.

Tutkijakoulu jakautuu viiteen tohtoriohjelmaan, jotka ovat

  • liiketoimintaosaamisen
  • kielten ja viestinnän
  • hallintotieteiden
  • laskennallisten tieteiden ja
  • teknologioiden kehittämisen tohtoriohjelma.

Kutakin tohtoriohjelmaa johtaa keskeisen oppiaineen professori. Jatkossa yliopisto valitsee uusia tohtoriopiskelijoita kaksi kertaa vuodessa. Yliopistossa kirjoilla olevat jatko-opiskelijat sijoittuvat näihin tohtoriohjelmiin ja sitä kautta kuuluvat Vaasan yliopiston tutkijakouluun.

Mitä mieltä olit jutusta?