Vaasan yliopiston talous pysyi ylijäämäisenä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston vuosi 2016 oli voimakkaan kehittämisen vuosi. Valtionrahoitus tiukkeni, mutta yliopisto onnistui eri toimin pitämään taloutensa tasapainossa. Tutkintojen määrä kasvoi ja määrätietoinen strategian noudattaminen näkyi tutkimuksen laadussa.

Valtiovalta leikkasi viime vuonna yliopistojen valtionrahoitusta, mikä haastoi myös Vaasan yliopiston taloutta.  Vaasan yliopiston valtionrahoitus pieneni kokonaisuudessaan vajaat puoli miljoonaa euroa 29, 6 miljoonaan euroon.

Yliopisto onnistui kuitenkin pitämään taloutensa tasapainossa erilaisin säästö- ja sopeuttamistoimin.

Tilikauden 2016 tulos muodostui kokonaisuudessaan 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Yliopiston käyttötalous oli tasapainoinen. Tilikauden ylijäämä syntyi sijoitustoiminnan tuotoista.

Vaasan yliopiston vakavaraisuus on erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste oli 84 prosenttia.

Yliopiston talousjohtajan Marko Ylimäen mukaan vuoden 2017 taloustilanne jatkuu haasteellisena.

– Yliopistoille kohdennetut rahoitusleikkaukset edellyttävät täsmällistä taloudenpitoa. Vuoden 2017 talousarvio on tehty nollatasolle. Uskomme pääsevämme tavoitteeseen, sanoo Ylimäki.

Tutkintomäärät kasvoivat – tutkimuksessa painotettiin erityisesti laatua

 

Yliopiston strategian mukaisesti tutkimuksessa keskeisenä painopisteenä on jatkuva laadun parantaminen.

– Tässä onnistuttiinkin hyvin. Korkeimpien julkaisufoorumiluokituksen saaneiden julkaisujen eli Jufo-julkaisujen määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2013, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Jufo-julkaisut ovat yksi merkittävä valtionrahoituksen peruste.

Tutkimusyhteistyö yritysten kanssa tiivistyi muun muassa uuden VEBIC-tutkimuslaboratorion myötä. Yritysyhteistyötä aktivoitiin myös säännöllisten tapaamisten, vierailujen ja yhteisten kehittämisfoorumeiden avulla.

Myös yhteistyö muiden korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa tiivistyi vuonna 2016. Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa toteutetaan yhteistä tekniikan opetusta ja yhteistyö Uumajan yliopiston kanssa on syventynyt kaksoistutkinnoilla rahoituksessa ja strategisessa johtamisessa. Vaasassa toimivat korkeakoulut tekevät yhteistyötä etenkin Technobothniassa, tiedekirjasto Tritoniassa ja tilojen ja toimintojen yhteiskäytössä. Myös yhteistyö Seinäjoen ja Kokkolan yliopistokeskusten kanssa on toiminut hyvin. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä on Kokkolassa aloitettu uusi liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma.

Vaasan yliopiston tutkintojen määrä kasvoi sekä alemmissa että ylemmissä korkeakoulututkinnoissa.  Myös tohtorintutkintojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna ja ylitti tavoitteen jo kolmantena vuonna peräkkäin.

Vaasan yliopistosta valmistui viime vuonna 539 maisteria ja diplomi-insinööriä, kun vuotta aiemmin valmistuneita oli 521. Tohtoreita valmistui 26 eli kaksi enemmän kuin vuotta aiemmin.

Muutoksien vuosi

Yliopisto laati uuden strategian vuosille 2017–2020, jossa kehittämisteemoja ovat profiloituminen, koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuus sekä kansainvälistyminen. Tutkimuksen painoaloiksi määriteltiin strategiassa johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko.

Osana profiloitumistaan yliopisto teki vuonna 2016 historiallisen päätöksen luopua kielten tutkintoon johtavasta koulutuksesta ja tutkimuksesta.  Kielten tutkintokoulutus ja tutkimus siirretään liikkeenluovutuksen Jyväskylän yliopistoon elokuussa 2017. Muutos on valtakunnallisessakin mittakaavassa merkittävä ja sen toteuttaminen on monien eri toimijoiden yhteinen voimanponnistus.

Yliopiston vuosikertomus verkossa:

Vuosikertomus 2016

 

Lisätietoja:

Rehtori Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8291

Talousjohtaja Marko Ylimäki, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8209 (talouteen liittyvät kysymykset)

Mitä mieltä olit jutusta?