Vaasan yliopiston strategiassa korostuvat vahvat painoalat, kansainvälisyys ja verkostoituminen

Uutisen oletuskuva

Yliopiston hallitus hyväksyi yliopistolle uuden strategian kokouksessaan 5. maaliskuuta. Uusi strategia pohjautuu yliopiston vahvuuksiin.

Lähtökohtana on visio Vaasan yliopistosta kansainvälisesti ja valtakunnallisesti menestyvänä, tehokkaasti verkottuneena monialaisena liiketoimintaorientoituneena yliopistona.

Strategiassa määritellään yliopistolle neljä painoalaa: monikielisyyden ja -kulttuurisuuden vahvistaminen, organisaatioiden johtaminen ja asiakaslähtöinen uudistaminen, rahoitus ja yrityksen talouden arviointi sekä hajautetut energiajärjestelmät ja energiaketjun hallinta.

Suunnitelmallisuudella ja johtamisella tuloksiin

Yliopisto suuntautuu entistä enemmän kansainvälisyyteen ja alueelliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen ja opetuksen tavoitteisiin pyritään entistä suunnitelmallisemmin.

Tutkimus organisoidaan tutkimusohjelmiksi ja -ryhmiksi, mikä mahdollistaa myös tutkijoiden osaamisen syventämisen neliportaisen tutkijauramallin mukaisesti. Tutkimuksen johtamista vahvistetaan, ja tutkimusryhmien toimintaa arvioidaan viiden vuoden välein.

Tohtoritutkintokoulutus ja muu opetus organisoidaan ohjelmapohjaisesti. Kandidaattivaiheen opintoihin sisällytetään liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisen osiot. Maisteritason opinnoille laaditaan joko yhteen pääaineeseen keskittyvät tai useamman aineen yhteiset ohjelmat.

Strategia oli luonnosvaiheessaan henkilökunnan nähtävänä. Siihen tuli paljon hyvää ja rakentavaa palautetta henkilöstöltä. Yliopistossa arvioidaan olevan hyvät mahdollisuudet strategiatavoitteiden toteuttamiseen muun muassa sen johdosta, että yliopiston organisaatiorakenne on uudistettu entistä selkeämmiksi kokonaisuuksiksi ja toimintaprosesseiksi.

Vaasan yliopiston strategia (PDF)

Mitä mieltä olit jutusta?