Vaasan yliopiston rehtoriksi Suvi Ronkainen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston hallitus on valinnut yliopiston uudeksi rehtoriksi Suvi Ronkaisen. Viiden vuoden määräaikainen toimikausi alkaa vuoden 2015 alussa.

Professori, YTT Suvi Ronkainen (52 v.) on työskennellyt Lapin yliopistossa tutkimuksesta vastaavana vararehtorina ja tutkijakoulun johtajana. Ronkainen on tällä hetkellä tutkimusmenetelmien professori, joka on kiinnostunut tiedosta ja tiedon käytettävyydestä sekä tietämättömyyden intresseistä.

 

Uuden rehtorin valintakriteereiksi oli hakuprosessissa määritelty strateginen osaaminen, hyvät johtamistaidot sekä verkostoituminen eri tasoilla. Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Johnny Åkerholm kertoo valintatyöryhmän hakeneen ennen kaikkea osaavaa johtajaa ja visionääriä, jolla on näyttöä akateemisen tutkimusyhteisön johtamisesta.

– Halusimme löytää laaja-alaisesti asioita katsovan rehtorin. Suvi Ronkaisen tausta on erinomainen Vaasan yliopiston tutkimuksen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Hän ei taustaltaan edusta suoraan Vaasan yliopiston nykyisiä tiedekuntia, mutta tämä pikemminkin vahvistaa hänen mahdollisuuksiaan tarkastella muuttuvan yliopistokentän tarpeita laaja-alaisesti.

­– Uskomme myös, että uusi rehtori osaa katsoa asioita tuorein silmin. Muuttuvassa yliopistomaailmassa tarvitaan paikallisen yhteistyön lisäksi sekä kansallista että kansainvälistä näkökulmaa, Åkerholm kertoo.

­Valintatyöryhmä kartoitti ja haastatteli useita tehtävää hakeneita, sekä näiden lisäksi kartoitettiin laajasti soveltuvia kandidaatteja julkisten hakijoiden ulkopuolelta.  Viimeiseen valintavaiheeseen päässeet testattiin myös soveltuvuustestein. Hallitus päätti yksimielisesti rehtorin valinnasta kokouksessaan 26.9.2014.

– Vaasan yliopisto on oivallisesti profiloitunut, elinvoimainen tiedeyhteisö. Sen johtaminen ja edelleen kehittäminen on minulle positiivinen haaste, kertoo Suvi Ronkainen.

– Haluan työskennellä sen hyväksi, että yliopistomaailmassa on vahvoja tutkimus- ja oppimisympäristöjä myös suurten keskusten ulkopuolella. Paikallinen ja kansainvälinen ovat toisiinsa kiinnittyneitä, Ronkainen linjaa Vaasan yliopiston roolia yliopistokentässä.  – Alueeseen sitoutuneessa ja kansainvälisessä yliopistossa syntyy aivan erityinen tietämisen dynamiikka, hän jatkaa.

Vaasan yliopisto on perustettu vuonna 1968, ja Suvi Ronkainen on yliopiston historian kuudes rehtori. Vaasan yliopiston pitkäaikaisen rehtorin Matti Jakobssonin kausi päättyy vuoden 2014 lopussa.

– Matti Jakobsson on vuodesta 1998 saakka tehnyt rehtorina työtä Vaasan yliopiston hyväksi sitoutuneesti ja menestyksekkäästi, kiittää hallituksen puheenjohtaja Åkerholm.

 

Ronkainen_Suvi.jpg

Mitä mieltä olit jutusta?