Vaasan yliopiston promootiossa vihitään ennätysmäärä tohtoreita

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto järjestää tohtoripromootion torstaista lauantaihin 6.–8. syyskuuta. Tohtoripromootio on yliopiston historian viides ja samalla Vaasan yliopiston 50-vuotisjuhlavuoden tärkein tapahtuma.

Promootio on akateemisen työn korkein juhla, jossa vihitään eri tieteenalojen tohtoreita ja kunniatohtoreita.
Promootion sanoma tiivistyy symboleihin: hattuun, miekkaan ja diplomiin.

– Vaasan yliopisto on uudistanut rakenteensa ja profiilinsa. Yliopisto kehittyy voimalla ja on entistä enemmän tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Muutos tuntuu olevan nykyään pysyvä olotila. Promootiossa oleellista on kuitenkin akateemisen tradition jatkuvuus. Suomen yliopistoissa promootio on säilynyt kantavana ja myös juhlavana, traditiona. Joskus promootioita on voitu pitää jopa elitismin ilmentymänä, nykyään ennen kaikkea työn ja oppineisuuden hyvinkin ansaittuna juhlana, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Promootiossa vihitään 76 tohtoria ja yhdeksän kunniatohtoria

Tohtoripromootioon on ilmoittautunut 76 Vaasan yliopistossa tohtoriksi väitellyttä, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin yliopiston historiassa.

Ilmoittautuneista 18 on tekniikan, kahdeksan hallintotieteiden, viisi filosofian ja 45 kauppatieteiden alalta. Naisia promootioon ilmoittautuneista tohtoreista on liki kaksi kolmasosaa.

Yliopisto myöntää 50-vuotisjuhlavuoden promootiossaan kunniatohtorin arvon yhdeksälle tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti ansioituneelle henkilölle.

Vaasan yliopiston kunniatohtoreiksi vihitään Aarhusin yliopiston professori Jan Engberg, Birminghamin yliopiston professori Pervez Ghauri, MIT:n professori Eric von Hippel, Danfoss Drivesin johtaja Vesa Laisi, Arupin energiakonsultointitoiminnan apulaisjohtaja Clare Lavelle, George Washingtonin yliopiston professori Annamaria Lusardi, hallitusammattilainen ja enkelisijoittaja Leena Niemistö, OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio sekä Bruker Opticsin NIR-liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Sirinnapa (Mui) Saranwong.

Perjantaina promootioakti ja promootiokulkue Vaasan kirkkoon

Promootiojuhlallisuudet alkavat tanssiharjoituksilla torstaina iltapäivällä. Päivä jatkuu promootioaktin harjoituksilla ja illallisella. Tämän jälkeen siirrytään miekanhiojaisiin, jossa tohtorit hiovat miekkansa seuraavan päivän promootioaktia varten.

Varsinainen juhla, eli promootioakti, järjestetään perjantaina. Sen jälkeen tohtorit siirtyvät Kirkkopuistikkoa pitkin Vaasan kirkkoon. Promootiokulkuetta voi tulla seuraamaan varttia yli kolme iltapäivällä Kirkkopuistikon varrelle sekä kirkon edustalle. Promootiojumalanpalvelus on avoin tilaisuus. Päivän lopuksi vietetään promootioillallinen ravintola Strampenilla ja promootiotanssiaiset Vaasan kaupungintalolla.

Kolmipäiväinen promootio päättyy lauantaina tohtoreiden huviretkeen.

Promootion sanoma tiivistyy symboleihin

Vaasan yliopiston promootio jatkaa juhlallisuuksillaan monisatavuotista eurooppalaista perinnettä, joka rantautui 1600-luvulla Uppsalan kautta Suomeen.  Vaasan yliopiston ensimmäinen promootio järjestettiin 30 vuotta sitten vuonna 1988.

– Promootion sanoma tiivistyy promootioaktissa tohtoreille luovutettaviin symboleihin – hattuun, miekkaan ja diplomiin. Diplomi vahvistaa tohtorin arvon ja aseman akateemisen yhteisön jäsenenä. Tohtorinhattu viestii oppineisuuden hyveitä ja sen kantajan vapaudesta harjoittaa tiedettä. Miekka puolestaan symboloi totuutta. Se on kantajalleen hengen ase, joka kädessä käydään taistoon tutkijan päättelemän totuuden, oikean ja hyvän puolesta, toteaa tohtoripromootion juhlamenojen ohjaaja, dekaani Pirjo Laaksonen.

Laaksosen mukaan tohtorin diplomin, hatun ja miekan symboliikka on edelleen ajankohtainen.

– Miten innokkaasti taistelemme päättelemämme totuuden ja oikeuden puolesta tänä ”totuuden jälkeisenä aikana”, jolloin ”vaihtoehtoiset totuudet” mediajulkisuuden siivittäminä saavuttavat tietoisuutemme teholla, jota tieteellisen julkaisutoiminnan vaikuttavuus voi vain kadehtia? Promootiojuhla haastaa meidät miettimään akateemisuuden, tutkimuksen ja oman tekemisemme lähtökohtia. Meillä on oltava kirkas näkemys siitä, minkä puolesta työskentelemme ja millaiset arvot työtämme ohjaavat. Akateemisuus velvoittaa.

Lisätietoja

Promootiotoimikunnan puheenjohtaja, rehtori Jari Kuusisto, jari.kuusisto(at)uwasa.fi, p. 029 449 8291
Promootion juhlamenojen ohjaaja, dekaani Pirjo Laaksonen, pirjo.laaksonen(at)uwasa.fi, p. 029 449 8460

Promootion koordinaattori Linda Westerlund, promootio@uwasa.fi, p. 029 449 8076
Assistentti Tiia Alkkiomäki, Vaasan yliopiston viestintä ja kumppanuudet, viestinta@uwasa.fi, p. 029 449 8135

Mitä mieltä olit jutusta?