Vaasan yliopiston professorit Suomen Pankin tohtorilinjauksesta: Osaajat viedään käsistä

Uutisen oletuskuva
Suomen Pankin johtokunta vaatii kannanotossaan lisäämään makrotaloustieteen ja rahoitustoimialan tohtorikoulutusta ja tutkimusta Suomessa. Johtokunnan mukaan näiden alojen tutkijoista on pulaa ja koulutus on liian vähäistä. Vaasan yliopiston professorit Hannu Piekkola ja Timo Rothovius ovat samaa mieltä.
Professori Hannu Piekkola (vas.) ja professori Timo Rothovius (oik.) kommentoivat Suomen Pankin johtokunnan kannanottoa. Keskellä Vaasan yliopiston talousseminaarissa viime vuonna luennoimassa käynyt Suomen Pankin johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja.

– Tarve tämän alan osaajista on suuri ja se kasvaa koko ajan. Tämä näkyy esimerkiksi alan koulutuksen saaneiden ihmisten kysynnässä verrattuna moneen muuhun alaan. Osaajat viedään käsistä niin keskuspankkeihin, liikepankkeihin, vakuutusyhtiöihin, rahastoyhtiöihin, kuin myös muihin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin Suomessa ja ulkomailla, sanoo rahoituksen professori Timo Rothovius.

Makrotaloustiede on taloustieteen keskeinen erikoisala, joka selittää koko talouden ilmiöiden kuten talouskasvun, inflaation ja työttömyyden määräytymistä sekä näiden keskinäistä suhdetta. Taloustieteen professorin Hannu Piekkolan mukaan taloustieteen koulutuksessa on viime aikoina painotettu mikrotaloudellista näkemystä, kun samalla kokonaistaloudellinen makrotaloudellinen näkemys ja tutkimustraditio on vähentynyt.

Pula osaavista ekonomisteista uhkaa Suomen Pankin johtokunnan mukaan pitkällä tähtäimellä talouspoliittisen analyysin ja valmistelutyön laatua.

Vaasan yliopisto panostaa tohtorikoulutukseen

Tutkijoita tarvittaisiin Suomen Pankin mukaan enemmän makrotaloustieteeseen sekä pankki- ja rahoitustoimialan tutkimukseen.

– Vaasan yliopisto on ollut koko olemassaolonsa ajan yksi rahoituksen tohtoreiden tärkeimpiä kouluttajia Suomessa. Nyt myös taloustieteiden osaaminen ja koulutus on meillä kovassa nousussa. On hienoa, että yliopisto on panostanut niille aloille, joille on kysyntää, sanoo Rothovius.

Professori Piekkolan mukaan Vaasan yliopiston taloustieteen oppiaineessa on tehty tutkimusta muun muassa pankkitoiminnasta, pitkän aikavälin kasvutekijöistä ja lyhyen aikavälin talousennusteista.  Pankkitoiminta on myös yhteinen taloustieteen ja rahoituksen painopistealue Vaasan yliopistossa.

Rahoituksen tutkimusta tehdään Vaasan yliopistossa Finance and Financial Accounting (FRG) –tutkimusryhmässä, jossa tutkimus painottuu rahoitusmarkkinoihin ja sijoitusriskien hallintaan.

”Palkkaero pitäisi huomioida”

Osaavia tohtoriopiskelijoita tarvittaisiin siis alalle lisää, mutta yhtenä haasteena on opintojen vaativuus.

– Sekä taloustieteen että rahoituksen jatko-opinnot ovat varsin vaativia. Työllistyminen on varmaa, mutta usein kaksi ensimmäistä vuotta menee talouden ja rahoituksen perusteorian oppimiseen ja lisäksi julkaisutoiminta vaatii paljon ohjaajien ohjausta ja tukea. Yliopistonuoriso ei aina ole koulutettu ottamaan vastaan näin suuria haasteita, sanoo Piekkola.

Toinen haaste on palkkaus.

– Käytännössä kaikki opiskelijamme ovat jo työelämässä kiinni ennen kuin edes valmistuvat maisteriksi, ja palkka on huomattavasti korkeampi mitä me voimme tarjota. Tämä on nimenomaan meidän alojemme ongelma, koska palkat ovat näiden alojen maistereilla kaikkein korkeimpia, eikä tätä huomioida yliopistojen palkkauksessa mitenkään, sanoo Rothovius.

Hänen mukaansa amerikkalaisissa yliopistoissa tämä suuri palkkaero on huomioitu.

– Niin pitäisi olla meilläkin, jos haluamme jatkossakin olla alojemme huipulla, Rothovius toteaa.

Mitä mieltä olit jutusta?