Vaasan yliopiston mentorointiohjelma saatiin onnistuneesti päätökseen

Mentorointiohjelmaan osallistuvat kuvaavat mentorointiohjelmaa näillä sanoin. (sanapilvi)
Vaasan yliopiston mentorointiohjelma, jossa alumnit toimivat opiskelijoiden mentoreina, päättyi maanantaina. Syksyllä alkavaan ohjelmaan haetaan parasta aikaa osallistujia.

Kymmenen paria aloitti syyskuussa Vaasan yliopiston ensimmäisessä omin voimin järjestetyssä mentorointiohjelmassa. Maanantaina päätöstilaisuudessa heitä kiitti vararehtori Annukka Jokipii.

− Vaasan yliopisto tarjoaa työelämärelevanttia koulutusta ja mentoroinnilla on siinä rooli valmentaessaan opiskelijoitamme tulevaan työelämään. Suuri kiitos kuuluu mentoreille jaetusta osaamisesta ja kokemuksista. Innostavaa on myös, että saimme motivoituneita opiskelijoita ohjelmaan mukaan, jotka voivat työelämään siirryttyään jakaa kokemuksiaan jälleen seuraavalle opiskelijasukupolvelle. Toivotan teille onnea ja menestystä tulevaan työelämään.

Mentorointiohjelmaan oli avoin haku ja parit muodostettiin hakemusten perusteella.

− Mentorointi on tavoitteellista toimintaa, jolla on alku ja loppu. Keskeistä on toisen kokemuksista oppiminen, avoin vuorovaikutus, keskinäinen luottamus sekä yhteistyö. Parit keskenään muodostavat ohjelman ja luovat itse siihen sisällön. Me toimimme tukena ja tarjoamme heille viitekehyksen ja tukimateriaalia avuksi, kertoo asiantuntija Sunna Vainiomaa Vaasan yliopiston urapalveluista.

Päätöstilaisuudessa summattiin ohjelman osallistuneiden kokemukset. Mentorointiohjelma ajoittui keskelle pandemiaa, osa pareista oli onnistunut tapaamaan myös kasvotusten, osa oli ollut vain etänä. Etäily ei prosessia haitannut. Tapaamisten aiheet ovat tulleet aktoreilta, mutta myös mentorit ovat kokeneet saavansa keskusteluista paljon apua omaan ajatteluun.

Parit ovat keskustelleet muun muassa työnhausta, oman osaamisen sanoittamisesta, merkityksellisyydestä työelämässä, palkkaneuvotteluista, oman henkilökohtaisen brändin rakentamisesta, itsensä kehittämisestä ja verkostoitumisesta. 

Hyvä ja luottamuksellinen keskusteluyhteys, uuden oppiminen ja oman itsensä rohkaisu sekä kehittäminen nostettiin esiin suurimpina hyötyinä. Lähes kaikki parit kertoivat sopineensa pitävänsä linjat auki tulevaisuudessakin, jos ja kun ilmenee sparraustarvetta. 

− Ohjelma on ollut onnistunut. Otamme osallistujien palautteet huomioon ja olemme lisänneet seuraavaan ohjelmaan pari välitapaamista lisää. Haku seuraavaan ohjelmaan on auki toukokuun loppuun asti, kertoo asiantuntija Nina Jokiaho.

Lisätietoja: Vaasan yliopiston mentorointiohjelma

Asiantuntija Sunna Vainiomaa, urapalvelut
Asiantuntija Nina Jokiaho, viestintä, brändi ja markkinointi (alumnitoiminta)
mentorointi@uwasa.fi

Tietolaatikko
Mitä mieltä olit jutusta?