Vaasan yliopiston liikuntapalvelut saa jatkoa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on saanut opiskelijaliikuntapalveluiden kehittämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmivuotisen hankkeen toiselle vuodelle 40 000 euron rahoituksen. Hankkeen kokonaisbudjetti koostuu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavan rahoituksen lisäksi Vaasan yliopiston omarahoitusosuudesta ja käyttäjätuloista. Vaasan yliopisto on rekisteröitynyt Liikkuva opiskelu -ohjelmaan, joka on osa Liikkuva koulu -hanketta.
Vaasan yliopistosai opiskelijaliikuntapalveluiden kehittämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmivuotisen hankkeen toiselle vuodelle 40 000 euron rahoituksen.

- Liikuntapalveluiden tarkoituksena on edistää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan kokonaisvaltaista hyvinvointia, lisätä yhteisöllisyyttä sekä yliopiston vetovoimaisuutta opiskelu- ja työpaikkana, kertoo Vaasan yliopiston liikuntakoordinaattori Seppo Evwaraye.

Vaasan yliopiston liikuntapalveluita on kehitetty tavoitteellisesti, ja palvelut ovat myös yliopiston henkilökunnan käytettävissä. Liikuntavalikoimassa lajeja on tarjolla monipuolisesti, liikuntapaikat sijaitsevat lähellä kampusta ja osallistumiskynnys toimintaan on matala.

- Korkeakoulujen liikuntapalvelut ovat lähtökohtaisesti saavutettavia, laji-tarjonnaltaan monipuolisia ja kustannukseltaan edullisia, jolloin opiskelijoiden on helppo lähteä liikkumaan. Korkeakoululiikunta on tärkeää siksi, että palvelut ovat lähellä opiskelijaa ja opiskeluyhteisöä. On myös todennäköisempää, että korkeakoulussa liikkunut opiskelija jatkaa liikkumista myös opiskeluajan jälkeen, kertoo Liikkuva koulu -ohjelman koordinaattori Jenny Söderman Opetushallituksesta.

Liikuntapalveluiden merkitys hyvinvointiin on suuri. Ne edistävät paitsi terveyttä, mutta ne myös luovat sosiaalisia suhteita ja ylläpitävät opiskelukykyä.

- Tavoitteemme on lisätä liikuntamahdollisuuksia sekä niiden laatua, mutta tärkeimpinä on itse liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen yliopistomaailmaan ja sen jälkeiseen elämään, Evwaraye toteaa.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on yliopiston liikuntapalveluiden läheinen yhteistyökumppani ja tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin liikuntapalveluiden kehityksessä. Käytännössä ylioppilaskunta myy liikuntatarroja palvelutoimistollaan, käy aktiivista keskustelua yliopiston liikuntakoordinaattorin kanssa liikuntahankkeen etenemisestä sekä osallistuu hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn.

- Ylioppilaskunta haluaa olla mukana rakentamassa entistä kestävämpää pohjaa liikuntapalveluille sekä varmistaa, että yliopistoliikunta on opiskelijoiden tarpeita palvelevaa. Tavoitteena on, että liikuntapalvelut Vaasassa noudattavat korkeakoululiikunnan suosituksia ja, että laadukkaiden liikuntapalveluiden piiriin pääsy olisi mahdollista jokaiselle opiskelijalle, Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Elli Uusi-Kokko kertoo.

Vuonna 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 45 000 euron kehittämisavustuksen uusien opiskelijaliikuntapalveluiden perustamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi Vaasan yliopisto sai Vaasan kaupungilta 35 000 euron avustuksen hankkeen aloituskustannuksiin. Syksyllä 2018 alkanut pilotti onnistui odotusten mukaisesti ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry palkitsi Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan OLL-maljalla osallistumisesta hankkeen edistämiseen.

Lisätietoja:

Liikuntakoordinaattori, Seppo Evwaraye, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8555

Johtaja, akateemiset palvelut, Heli Häyrynen, Vaasan yliopisto, puh.  029 449 8501

Mitä mieltä olit jutusta?