Vaasan yliopiston liikuntapalveluille 45 000 euron rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston liikuntapalvelut on saanut toimintansa kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmivuotisen hankkeen viimeiselle vuodelle 45 000 euron rahoituksen. Tulevana kautena lisätään yhteistyötä alueen korkeakoulujen kanssa ja täydennetään lajivalikoimaa.

- Liikuntapalveluiden tarkoituksena on edistää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan kokonaisvaltaista hyvinvointia, lisätä yhteisöllisyyttä sekä yliopiston vetovoimaisuutta opiskelu- ja työpaikkana, kertoo Vaasan yliopiston liikuntakoordinaattori Seppo Evwaraye.

Hankkeen kokonaisbudjetti koostuu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavan rahoituksen lisäksi Vaasan yliopiston omarahoitusosuudesta ja käyttäjätuloista. Vaasan yliopisto on rekisteröitynyt Liikkuva opiskelu -ohjelmaan, joka on osa Liikkuva koulu -hanketta.

Lajivalikoima laajenee jatkuvasti

Laadukkaat liikuntapalvelut edistävät paitsi terveyttä, niin ne myös luovat sosiaalisia suhteita ja ylläpitävät opiskelu- ja työkykyä. Vaasan yliopiston liikuntapalveluiden lajivalikoima on laaja, liikuntapaikat sijaitsevat lähellä kampusta ja osallistumiskynnys toimintaan on matala.

Tänä vuonna Vaasan yliopiston liikuntapalvelut uudisti lajivalikoimaansa muun muassa naisille suunnatulla amerikkalaisen jalkapallon kokeilukurssilla. Lajivalikoimassa jatkettiin monia suosikkeja, kuten koira-agilitya ja Wasa Sports Clubin (WSC) kanssa tehtävää yhteistyötä. Uudistuksena Vaasan yliopiston liikuntapalveluiden asiakkaat pääsevät harjoittelemaan WSC:n kuntosalille jopa neljä kertaa viikossa aiemman kahden harjoittelukerran sijaan.

- On ollut mahtavaa nähdä, kuinka hankkeen toisena vuonna myös henkilökunta on löytänyt liikuntapalveluiden pariin. Viestit ja toiveet liikuntavuorojen lisäämisestä ovat kertoneet liikuntapalveluiden palvelevan hyvin käyttäjiään.

Yhteistyö Vaasan alueen yliopistojen, Åbo Akademin sekä Helsingin yliopiston kanssa tiivistyi kuluneella kaudella. Yhteistyöllä saadaan entistä kattavammat liikuntapalvelut kolmen korkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle.

- Åbo Akademin kanssa yhteistyö on ollut vuorovaihtoja sekä mahdollisten yhteisten tapahtumien järjestämistä. Heiltä löytyy osaamista sekä ohjaajia liikuntalajeihin, mitä meiltä puuttui ja meiltä taas sellaisiin, mitä heiltä puuttui. Helsingin yliopistolle olemme tuottaneet liikuntapalveluja.

Opiskelijoiden ääni kuuluviin

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) on Vaasan yliopiston liikuntapalveluiden yhteistyökumppani. Se tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin palveluiden kehittämisessä.

VYY:n hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Elmo Nikula kertoo liikuntapalveluiden kysynnän ylittäneen odotukset. Palveluiden pysyvyyden takia täytyy kuitenkin pitää huolta siitä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä.

- Ylioppilaskunnan tavoitteena on edelleen kehittää liikuntapalveluita vastaamaan jäsenistön toiveita, mutta ottamalla huomioon myös käytettävät resurssit. Jokaisella opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus pitää huolta itsestään ja liikkua itselleen mielekkäällä tavalla.

Lisätietoja:

Liikuntakoordinaattori, Seppo Evwaraye, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8555

Mitä mieltä olit jutusta?