Vaasan yliopiston liiketaloustieteen professuuri Kokkolaan

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistoon perustetaan lahjoitusvaroin viisivuotinen liiketaloustieteen professuuri, joka sijoitetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen.

Professuurin perustamisen tavoitteena on edistää alueen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä yrittäjyyttä. Professorin työtehtävät painottuvat elinkeinoelämää palvelevan tutkimustoiminnan käynnistämiseen. Professuurin alaksi on määritelty liiketaloustiede, erityisesti liiketoiminnan kehittäminen.

Professuuri vahvistaa Vaasan yliopiston toimintaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa sekä myös Vaasan yliopiston ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun yhteistyötä. Tavoitteena on, että professori aloittaa tehtävässään vuoden 2012 aikana.

Suomen Yrittäjyysakatemian säätiö on kerännyt professuurin rahoittamiseksi lahjoitusvarat, joilla katetaan vuosittaiset 110 000 euron kustannukset. Professuuria rahoittavat Vaasan yliopisto, Kokkolan kaupunki, Liikesivistysrahasto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Osuuskauppa KPO, Halpa-Halli, Kokkolan Satama, Rauanheimo sekä Minimani.

Sopimuksen liiketaloustieteen professuurin perustamisesta allekirjoittivat 6.3.2012 Vaasan yliopiston puolesta rehtori Matti Jakobsson, Suomen Yrittäjyysakatemia säätiön puolesta puheenjohtaja Antti Isotalus ja asiamies Mikko Viitasalo sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen puolesta johtaja Tanja Risikko.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Vaasan yliopiston välinen yhteistyö on vahvistunut myös yliopistokeskuksen ja Vaasan yliopiston Levon-instituutin viime syksynä solmiman sopimuksen myötä. Yhteistyötä lisätään liiketoimintaosaamiseen liittyvässä täydennyskoulutuksessa, palvelututkimuksessa ja organisaatioiden kehittämisessä. Yliopistokeskus ja Levón-instituutti ovat sopineet yhteisestä tuote- ja palvelukehitysideoinnista sekä yhteisestä näkyvyydestä alueella.

Sopimukset yhdessä vahvistavat Vaasan yliopiston näkyvyyttä yliopistokeskuksessa ja Keski-Pohjanmaalla.

Mitä mieltä olit jutusta?