Vaasan yliopiston kielten opiskelijoiden siirtohaku Jyväskylään päättyi

Uutisen oletuskuva
Siirtohaku Vaasan yliopiston kielten perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille Jyväskylän yliopistoon päättyi torstaina 16. helmikuuta. Siirtohaussa opiskelupaikan vastaanottavan opiskelijan opinto-oikeus siirtyy Vaasasta Jyväskylään syksystä 2017 alkaen. Hakijoita siirtohaussa oli 151. Kevätlukukaudella 2017 läsnä olevaksi on ilmoittautunut 560 opiskelijaa. Erityisesti jatko-opiskelijat olivat aktiivisia siirtohaussa.

– Voimme olla hakutulokseen tyytyväisiä. Kielten liikkeenluovutus on maassamme toistaiseksi varsin ainutlaatuinen tapa profiloida yliopistoja, eikä vastaavista järjestelyistä ole juuri aiempia kokemuksia. On ymmärrettävää, että opiskelijat suhtautuvat varovaisesti yliopiston vaihtamista koskeviin järjestelyihin siitäkin huolimatta, että siirtoa on järjestelty ja siitä on tiedotettu aktiivisesti, sanoo rehtori Jari Kuusisto Vaasan yliopistosta.

– Siirtohaun jälkeen on hyvä alkaa suunnitella koulutusjärjestelyitä ensi syksyä ajatellen molemmissa yliopistoissa. Sopimuksen mukaan yliopistot huolehtivat yhteistyössä siitä, että siirtyvillä opiskelijoilla on hyvät edellytykset jatkaa opintojaan Jyväskylässä. Siirtymäkauden aikana Vaasan yliopiston opiskelijoina opintonsa loppuun suorittavien osalta hyödynnetään monimuoto-opetusta ja etäopetusmahdollisuuksia, Kuusisto jatkaa.

– On ilahduttavaa, että nopealla aikataululla järjestetyssä siirtohaussa näinkin moni opiskelija on valmis siirtymään Jyväskylän yliopistoon. Toivon, että nyt Jyväskylään siirtyvät ovat esimerkkinä muillekin siirtoa harkitseville, kertoo rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopistosta.

Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten opetus ja tutkimus siirtyvät liikkeenluovutuksena Jyväskylän yliopistoon 1.8.2017 alkaen. Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat Vaasan yliopiston filosofisen tiedekunnan kieliaineiden henkilöstö ja opiskelijat. Liikkeenluovutus koskee suomen kieltä ja sen sukukieliä, pohjoismaisia kieliä (sisältäen kielikylpykoulutuksen), englantia ja saksaa sekä venäjän ja ranskan sivuaineita.

Kieliaineiden siirtämisellä Vaasan ja Jyväskylän yliopistot haluavat yhdessä vahvistaa yliopistojensa profiileja. Vaasan yliopiston tavoitteena on erikoistua yhä vahvemmin kauppatieteisiin, tekniikkaan, viestintätieteisiin ja hallintotieteisiin kehittääkseen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyään. Jyväskylän yliopisto puolestaan haluaa vahvistaa kielten painoalaansa.

Lisätietoja:

Vaasan yliopisto
Jari Kuusisto, rehtori, p. 029 449 8291
Ilpo Ojala, liikkeenluovutuksen projektipäällikkö, p. 029 449 8339

Jyväskylän yliopisto
Matti Manninen, rehtori, p. 040 680 0215
Anne Pitkänen-Huhta, kieli- ja viestintätieteiden laitoksen johtaja, p. 050 428 5276

Mitä mieltä olit jutusta?