Vaasan yliopiston kielikeskuksesta Linginno

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston kielikeskuksen nimeksi on valikoitunut nimikilpailun jälkeen Linginno. Nimen haluttiin kuvaavan Kielikeskuksen monikielistä toimintaa, olevan helposti lausuttava ja toimivan usealla kielellä.
Linginno tarjoaa Vaasan yliopiston opiskelijoille tutkintoihin kuuluvat pakolliset kieli- ja viestintäopinnot, vapaavalintaisia kieliopintoja ja uusia sivuainekokonaisuuksia.
Vaasan yliopiston kielikeskuksen nimeksi on valikoitunut nimikilpailun jälkeen Linginno, kertoo johtaja Nina Pilke.

– Emme hakeneet tavallista ja perinteistä nimeä. Voittajaehdotus ei kuitenkaan sellaisenaan käynyt, koska nimi on jo käytössä. Lähdimme muokkaamaan ehdotusta Kielikeskuksen arvojen ja toimintatapojen pohjalta. Niistä keskeisiä ovat joustavuus, ketteryys, avoimuus ja uudistuminen. Tämän pohjalta syntyi Linginno, kertoo Linginnon johtaja, professori Nina Pilke.

Joustavaa kieliopetusta

Linginno tarjoaa Vaasan yliopiston opiskelijoille tutkintoihin kuuluvat pakolliset kieli- ja viestintäopinnot, vapaavalintaisia kieliopintoja ja uusia sivuainekokonaisuuksia. Kielitarjottimella on tällä hetkellä suomea, ruotsia, englantia, saksaa, venäjää, ranskaa ja espanjaa sekä yhteistyössä Kesäyliopiston, Vaasan yliopiston avoimen yliopiston ja korkeakoulukonsortion kanssa italiaa, kiinaa, japania, koreaa, portugalia, arabiaa ja swahilia.

Kieliopinnoissa huomioidaan opiskelun joustavuus, opintojen sujuva eteneminen ja työelämävalmiuksien kehittäminen.

– Viemme kurssikokonaisuuksia myös kokonaan verkkoon; jo tänä keväänä on saatavilla englannin peruskurssin luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi verkko-opintoina. Ryhmät ovat jo täynnä, joten verkkokursseille on selvästi tarvetta. Tämä on myös yksi keino saada koko lukuvuosi tehokkaaseen käyttöön, Pilke kertoo.

Pilkkeen mukaan myös yhteistyö muiden Vaasan alueen korkeakoulujen kanssa on aloitettu.

– Ensi lukuvuonna tarjoamme Vaasan yliopiston ja Hankenin opiskelijoille avoimen englannin kielen business-suunnatun sivuainekokonaisuuden.

Mukana kärkihankkeessa

Linginno on parhaillaan mukana neljän yliopiston ja kahdeksan ammattikorkeakoulun yhteisessä DIGIJOUJOU-hankkeessa, jossa on kyse suomen ja ruotsin kielen joustavasta oppimisesta ja ohjauksesta tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Kolmivuotinen hanke on saanut liki 1,8 miljoonaa euroa kärkihankerahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ajatuksena ei ole luoda ainoastaan korkeakoulujen yhteiskäyttöön tulevia verkkomateriaaleja, vaan myös uusia toimintamalleja sekä monimuotoista ja monimediaista uutta pedagogiikkaa.

Tällä hetkellä Linginnossa työskentelee 17 opettajaa päätoimisesti. Tänä vuonna rekrytoidaan opettajat kuuteen opetustoimeen. Lisäksi Linginno tarjoaa kielten ja viestinnän kursseja sekä käännös- ja kielentarkastuspalveluja myös yliopiston ulkopuolelle.

Lisätietoja: Nina Pilke, johtaja, Linginno, puh. 029 449 8347, nina.pilke(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?