Vaasan yliopiston kauppatieteiden maisteriohjelma käynnistyy Kokkolassa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyön tuloksena käynnistetään Kokkolassa uusi Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma syksyllä 2017. Haku ohjelmaan alkaa tammikuussa. Kolmivuotinen liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma antaa valmiuksia erityisesti yritysten kehittämistehtäviin. Suunnittelussa on huomioitu maakunnan elinkeinoelämän kehittämistarpeet sekä aikuisopiskelijoiden tarpeet.
Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa huomioidaan erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet.

– Vaasan yliopisto haluaa olla kolmen maakunnan yliopisto. Olen tyytyväinen, että tämä vuosien ponnistelun tulos toteutuu ja voimme tarjota työelämässä oleville aikuisille koulutusta myös Keski-Pohjanmaalla, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Työelämässä olevien aikuisten tarpeisiin

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa huomioidaan erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet. Opetuksessa hyödynnetään tehokkaasti digitaalista oppimisympäristöä. Joustavat opintojärjestelyt, intensiivijaksoina järjestettävä lähiopetus ja verkkokurssit mahdollistavat tutkinnon suorittamisen myös työelämässä oleville opiskelijoille. Lähiopetus järjestetään pääosin perjantai-iltaisin ja lauantaisin Kokkolan yliopistokeskuksessa.

– On todella hienoa, että saamme jälleen kerran rakentaa työelämässä olevien aikuisten tarpeita palvelevan ja alueelle sijoittuvan maisteriohjelman. Vaasan yliopiston kauppatieteissä on lähes 20 vuoden ajan kehitetty pitkään ja johdonmukaisesti työelämässä oleville aikuisille suunnattuja maisteriohjelmia. Niistä on todella hyviä kokemuksia, ja opiskelijat ovat joka kerta olleet äärimmäisen tyytyväisiä. Nyt otamme aiempaa vahvemmin käyttöön virtuaalisen opetuksen välineistön, sanoo professori Riitta Viitala Vaasan yliopistosta.

Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi

Liiketoiminnan kehittämisen kolmivuotiset maisteriopinnot antavat opiskelijoille valmiuksia kehittää yrityksiä vastaamaan muuttuvien toimintaympäristöjen haasteisiin. Maisteriohjelman keskeiset teemat ovat liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen, henkilöstöjohtaminen sekä vastuullinen organisaatio ja hallinto.

– Liiketaloustieteen maisteriopinnot ovat olleet suunnitteilla ja toiveissa pitkään. Avoimen yliopiston kautta suoritetut pohjustavat opinnot ovat olleet suosittuja, joten opinnoille on tarve ja kysyntä. Itse näen koulutuksen hyödyt ennen kaikkea yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukena, kertoo Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikko.

Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta toteuttaa lisäksi työelämässä oleville aikuisille suunnattua Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelmaa Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Maisteriohjelmiin voivat hakea soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmaan voi hakea tammikuussa järjestettävässä haussa opintopolku.fi-palvelun kautta. Ohjelmaan valitaan noin 25 opiskelijaa. Maisteriohjelman infotilaisuus järjestetään tiistaina 10. tammikuuta 2017 klo 15 Kokkolan yliopistokeskuksessa.

Lisätietoa:
Adam Smale, professori, yksikkövastaava, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8446
Tanja Risikko, johtaja, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, p. 040195 2037

Lisätietoa opinnoista ja hausta:

Opintopolku.fi-palvelusta

Miia-Leena Mikkilä, koordinaattori, opintoasiat
Vaasan yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta
p. 029 449 8162

Mitä mieltä olit jutusta?