Vaasan yliopiston kauppatieteiden kansainvälisille maisteriohjelmille merkittävä tunnustus

Opiskelijat ulkona
Vaasan yliopiston kaksi englanninkielistä kauppatieteellisen alan maisteriohjelmaa Finance sekä Strategic Business Development (SBD) ovat jälleen läpäisseet onnistuneesti kansainvälisen EFMD maisteriohjelmien akkreditoinnin. EFMD Accredited on laatuleima kansainvälisyyttä korostaville kaupallisen alan ja johtamisen koulutusohjelmille. Se osoittaa maisteriohjelmien koulutuksen olevan kansainvälistä kärkitasoa.

Kansainvälinen arviointiryhmä nosti arvioinnissaan esiin Vaasan yliopiston erinomaisen maineen, vahvan tutkimuksen sekä osaavan henkilökunnan.

– Yliopistolle on tärkeää, että koulutus on kansainvälisesti laadukasta ja houkuttelevaa. Akkreditoinnit ovat kansainvälisiä tunnustuksia, jotka merkitsevät opiskelijalle takuuta hyvästä opetuksesta sekä tuleville työnantajille varmuutta siitä, että rekrytoitava asiantuntija on saavuttanut asetetut osaamistavoitteet, sanoo Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii.

Master’s Degree Programme in Finance sai viisi vuotta jatkoa akkreditoinnilleen. Master’s Programme in Strategic Business Development (SBD) sai puolestaan EFMD Accredited -laatutunnuksen kolmeksi vuodeksi. Näiden ohjelmien lisäksi Vaasan yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan maisteriohjelmalla (MIB) on viisivuotinen EFMD-akkreditointi. Ohjelmat on suunnattu koti- ja ulkomaisille maisterivaiheen opiskelijoille.

Jokipiin mukaan läpikäyty arviointi kannustaa yliopiston kaikkia koulutusohjelmia laadukkaaseen ja kansainväliseen tasoon.

– Teemme laadukkuuden arviointia akkreditoinneilla myös muihin kauppatieteellisen ja teknisen alan ohjelmiin. Myös näistä olemme saaneet erittäin hyviä tuloksia.

Koulutusta kehitetään jatkuvasti

Master’s Degree Programme in Finance keskittyy yrityksen rahoitukseen ja rahoitusmarkkinoihin. Ohjelmalle myönnettiin akkreditointi jo kolmatta kertaa. Kansainvälinen arviointiryhmä nosti esiin ohjelman erinomaisen maineen ja akateemisen perustan.

– Olemme tehneet viime vuosien aikana paljon työtä kehittääksemme ohjelmaa yhä paremmaksi muun muassa lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä sekä sisällyttämällä tutkimusympäristö Bloomberg Lab opetukseen. Maisteriohjelma on myös hyväksytty CFA Instituten kumppanuusohjelmaan kaksi vuotta sitten. Pyrimme jatkossakin kehittämään ohjelmaa niin, että se vastaa muuttuneisiin työelämän tarpeisiin ja kansainvälisiin laatuvaatimuksiin, sanoo koulutusohjelmavastaava, professori Janne Äijö.

Master’s Programme in Strategic Business Development (SBD) oli mukana arvioinnissa toista kertaa. SBD-maisteriohjelma on ainoa strategisen liiketoiminnan kehittämisen ohjelma Suomessa ja koko maailmassa, jolle on myönnetty EFMD Accredited -laatutunnus. Ohjelman vahvuuksina nähtiin erittäin asiantuntevat opettajat, akateeminen vahvuus sekä innovatiivinen ote. Arvioinnissa nostettiin myös esiin kummankin maisteriohjelman suosio hakijoiden keskuudessa.

– Mahtavaa, että korkea-arvoinen kansainvälinen arviointiryhmä on arvioinut opetuksemme akateemisesti erittäin korkeatasoiseksi ja innovatiiviseksi. Juuri nämä seikat tulevat jatkossakin mahdollistamaan SBD-maisteriohjelman erinomaisen menestymisen sekä Suomessa että kansainvälisesti, kertoo koulutusohjelmavastaava, tutkijatohtori Suvi Einola.

Kauppatieteellisen alan laatutunnus

EFMD Accredited on kansainvälinen kauppatieteellisen alan koulutuksen laatutunnus. Tunnuksen myöntää yleishyödyllinen yhteisö European Foundation for Management Development EFMD. EFMD Accredited ohjelmia on tällä hetkellä noin 120 ympäri maailmaa ja Suomessa yhteensä viisi ohjelmaa.

Arviointi painottaa koulutuksen laatua, kansainvälisyyttä, työelämärelevanssia, eettisyyttä ja kestävää kehitystä. Tarkasteltavina olivat erityisesti koulutusohjelmien sisältö, opetusmenetelmät, henkilöstön pätevyys ja opiskelijan saamat tukipalvelut. 

Lisätiedot
Vararehtori Annukka Jokipii, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8482

Mitä mieltä olit jutusta?