Vaasan yliopiston kansainväliset maisteriohjelmat saivat merkittävän tunnustuksen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston kaksi englanninkielistä kauppatieteellisen alan maisteriohjelmaa Strategic Business Development ja International Business ovat läpäisseet kansainvälisen EPAS-laatuarvioinnin eli akkreditoinnin. EPAS-laatutunnus osoittaa maisteriohjelmien koulutuksen olevan kansainvälistä kärkitasoa
Kansainvälinen arviointiryhmä toi arvioinnissaan esiin muun muassa Vaasan yliopiston vahvan kansainvälisyyden ja hyvän yhteistyön yrityselämän kanssa. Kuva: Mikko Käkelä.

– Yliopistolle on erittäin tärkeää, että annettava koulutus on laadukasta ja houkuttelevaa. Akkreditoinnit ovat virallisia laatuleimoja, jossa ulkopuolinen taho arvioi koulutuksen laatua. Olemme menestyneet näissä arvioinneissa erinomaisesti, sanoo Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii.

Master’s Degree Programme in Strategic Business Development (SBD) oli ensimmäistä kertaa mukana arvioinnissa ja sai EPAS-laatutunnuksen kolmeksi vuodeksi. Master’s Programme in International Business (MIB) sai puolestaan viisi vuotta jatkoa EPAS-akkreditoinnilleen. Näiden lisäksi Vaasan yliopistossa on jo aiemmin EPAS-tunnuksen saanut kauppatieteiden kansainvälinen maisteriohjelma Master’s Programme in Finance. Ohjelmat on suunnattu koti- ja ulkomaisille maisterivaiheen opiskelijoille.

– Koulutusohjelman korkea taso merkitsee paitsi opiskelijalle takuuta hyvästä opetuksesta, myös tuleville työnantajille varmuutta siitä, että rekrytoitava asiantuntija omaa taatusti sen tietämyksen, mikä tutkintoon pitääkin sisältyä, vararehtori Jokipii muistuttaa.

Jokipiin mukaan läpikäyty arviointi kannustaa yliopiston kaikkia koulutusohjelmia laadukkaaseen ja kansainväliseen tasoon.

– Teemmekin laadukkuuden arviointia myös muihin kauppatieteellisen ja teknisen alan ohjelmiin.

Ainut EPAS-akkreditoitu strategisen kehittämisen ohjelma

Vaasan yliopiston Strategic Business Development (SBD) -maisteriohjelma on ainoa strategisen kehittämisen ohjelma Suomessa ja maailmassa, jolle on myönnetty EPAS-akkreditointi. SBD-ohjelmaan otetaan vuosittain 35 opiskelijaa. Tällä hetkellä opiskelijoita on yhdeksästä eri kansallisuudesta.

– Maisteriohjelman saavuttama kansainvälinen laatuleima on merkki pitkäjänteisen opetuksen kehittämistyön onnistumisesta. Suuri osa arviointiperusteista tarkastelee ohjelman sisältöä erityisesti koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Ne huomioivat, että opiskelijoiden tiedot ja taidot vastaavat työelämän vaatimuksia. SBD-ohjelma saikin erityismaininnan hyvistä käytännöistä, joilla ohjelmassa edistetään teoreettisen tiedon hyödyntämistä käytännön tilanteissa, sanoo koulutusohjelmasta vastaava professori Jukka Vesalainen.

Kyky työskennellä kansainvälisessä ympäristössä on tärkeä työelämävalmius

Master’s Degree Programme in International Business (MIB) yhdistää johtamisen ja markkinoinnin oppiaineiden kansainvälisen liiketoiminnan osaamista. MIB-ohjelmalle myönnettiin nyt uudelleenakkreditointi kolmatta kertaa. Ohjelman ensimmäinen EPAS-akkreditointi saatiin vuonna 2010, jolloin se oli Suomen ensimmäinen EPAS-akkreditoitu maisteriohjelma.

– Kyvyistä työskennellä monimuotoisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä on tullut yksi työelämän merkittävistä vaatimuksista. Ohjelman yhtenä vahvuutena nostettiinkin esille näiden kykyjen kehittämiseen tarvittavan oppimisympäristön tarjoaminen. Olemme myös lisänneet opiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä joustavammin kohti työelämää kehittämällä ohjelman rakennetta ja opetusmuotoja. Onkin hienoa, että arvioijat pitivät myös tämän kehitystyön tulosta yhtenä ohjelman vahvuuksista, sanoo koulutusohjelmasta vastaava yliopistonlehtori Minnie Kontkanen.

Kauppatieteellisen alan laatutunnus

EPAS on eurooppalainen kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen laatutunnus. Tunnuksen myöntää yleishyödyllinen yhteisö European Foundation for Management Development EFMD. EPAS-akkreditointi on tällä hetkellä myönnetty 109 koulutusohjelmalle ympäri maailmaa.

Arviointi painottaa koulutuksen laatua, tieteellistä tarkkuutta, kansainvälisyyttä, työelämärelevanssia, eettisyyttä ja kestävää kehitystä. Tarkasteltavina olivat erityisesti koulutusohjelmien sisältö, opetusmenetelmät, henkilöstön pätevyys ja opiskelijan saamat tukipalvelut. Lisäksi arvioitiin ohjelmajohtamisen mallia ja laatujärjestelmän toimivuutta.

Kansainvälinen arviointiryhmä toi arvioinnissaan esiin muun muassa Vaasan yliopiston vahvat yhteydet yrityselämään sekä kansainvälisyyden, joka näkyy niin ulkomaisten opiskelijoiden osuudessa, kansainvälisten maisteriohjelmien määrässä, opiskelijoiden vaihto-opiskelun ja tutkijavaihdon yleisyydessä kuin osallistumisessa koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisiin verkostoihin.

Erittäin positiivista palautetta arvioijilta sai Vaasan yliopiston tutkimusperustainen opetus, joustavuus ja opettajien yhteistyö hyvien käytäntöjen jakamisessa.

Lisätiedot

Vararehtori Annukka Jokipii, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8482
Dekaani Adam Smale, Johtamisen akateeminen yksikkö, Vaasan yliopisto puh. 029 449 8446

Mitä mieltä olit jutusta?