Vaasan yliopiston kampusalueella tapahtuu kevään aikana

Ilmakuva Vaasan yliopiston kampuksesta
Kampusalueemme kehittämisen tavoitteena on luoda maailmanluokan innovaatioympäristö, joka on houkutteleva opiskelu-, työ- ja kohtauspaikka henkilöstölle, opiskelijoille ja eri toimijoille. Kevään aikana näkyvin muutos on Luotsi-rakennuksen lisäosan eteneminen harjakorkeuteen ja kampuspuiston ilmeen uusiutuminen kesään mennessä. Suunnitelmien mukaan Luotsin rakennustyöt ovat valmiina heinäkuun loppuun mennessä.

Vaasan yliopiston kampusalueen kehittäminen on paljon enemmän kuin rakennushanke. Kehittämisessä näkyvin muutos on alueen rakennusten ja tilojen uudistaminen, mutta kyseessä on myös toimintatapojen ja tilojen käyttöön liittyvät tulevaisuuden muutokset. Opiskelijoiden ja henkilöstön tarpeet tilojen suhteen ovat muuttuneet, ja pandemia on vauhdittanut kehitystä entisestään. Tarkoituksena on rakentaa tiloja, jotka tukevat yliopiston toimintaa sekä yhteisöllisyyttä ja joissa henkilöstö ja opiskelijat viihtyvät.

Hankkeen aikana henkilöstöltä ja opiskelijoilta on kerätty pitkin matkaa näkemyksiä tulevaisuuden tilojen suhteen. Keskeisimmät henkilöstön toiveet ovat liittyneet työergonomiaan, tilankäytön pelisääntöihin sekä työrauhaan. Opiskelijoiden keskeisiksi näkemyksiksi ovat nousseet aitoja kohtaamisia mahdollistavat tilat, jotka tukevat oppimista ja tarjoavat tarpeen mukaan työrauhaa.

Luotsi valmiiksi kesän aikana

Loppusyksyn näkyvin vaihe kampusalueella on ollut Luotsi-rakennuksen uudistaminen. Työ on edistynyt aikataulun mukaan, ja tähtäimessä on kohteen valmistuminen heinäkuun loppuun mennessä.

– Parhaillaan tiloissa on meneillään pintojen viimeistelytyöt ja kalustaminen. Ulospäin näkyvin vaihe on Luotsin lisäosan lasiseinien rakentaminen. Alueen puisto saa myös kevään ja kesän aikana uuden ilmeen, kuvailee talousjohtaja Harri Salmela Vaasan yliopistosta.

Kevään aikana edistyy myös Tritonia-rakennuksen suunnitteluvaihe, jossa teknistä luonnossuunnittelua viedään eteenpäin. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen elokuun alkuvaiheessa, kun suunnitelmat on hyväksytty. Tritonia-rakennuksen uudistamisen aikana Torni-osa on kuitenkin koko ajan käytössä.

Koko kampuksen kehittämishankkeen viimeinen osa eli Tervahovi etenee rakennusvaiheeseen ensi vuoden puolella. Tarkemmat kuntokartoitukset ja suunnittelutyö alkavat kuluvan kevään aikana.

Lisätietoa kampuskehityshankkeesta

Harri Salmela, talousjohtaja, Vaasan yliopisto, harri.salmela@uwasa.fi, p. 029 449 8590

Kampuskehityshankkeen sivut

Tietolaatikko

Kampushanke toteutetaan allianssimallilla. Toimijat muodostavat yhdessä allianssin, joka vastaa yhdessä koko projektin toteutuksesta yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Allianssimalliin kuuluu keskeisellä tavalla innovointi, hankkeen aikaisten oppien hyödyntäminen sekä riskien ja onnistumisten jakaminen. Tavoitteenamme on saavuttaa sekä aikataulullista että taloudellista etua, sillä allianssi mahdollistaa perinteistä kilpailutus-urakointimallia paremmin joustavat toimintatavat sekä keskeytyksettömän työskentelyn. Toimeksiantajana allianssissa on Vaasan yliopiston kiinteistöyhtiö Vaasan Merikampus Oy. Muina allianssin osapuolina ovat Arkkitehtitoimisto K2S Oy, rakennesuunnittelusta vastaava Ramboll Finland Oy ja talotekniikkasuunnittelusta vastaava Granlund Pohjanmaa Oy sekä toteuttajana rakennusliike Peab Oy.

Mitä mieltä olit jutusta?