Vaasan yliopiston ja VYY:n kannanotto: Hallituksen esitettävä toimenpiteitä Pohjanmaan ...

Uutisen oletuskuva
VR:n suunnittelemat Vaasan radan vuorojen vähennykset sekä liikenteen lopettaminen Seinäjoki-Jyväskylä-radalla heikentävät dramaattisesti yhteyksiä Vaasaan ja Vaasan asemaa opiskelukaupunkina.
Suurelle osalle Vaasan yliopiston opiskelijoista juna on välttämätön kulkuväline.

Vaasa on merkittävä korkeakoulukaupunki, jossa opiskelee yli 12 000 opiskelijaa. Suurelle osalle opiskelijoista juna on välttämätön kulkuväline. Vaasan yliopiston kilpailukyvyn kannalta on välttämätöntä, että Vaasaan on mahdollisimman helppo tulla eri puolilta Suomea. Tämä edellyttää kattavia junayhteyksiä myös varhain aamulla ja myöhään illalla.

VR:n suunnitelmat ovat Vaasan yliopiston näkökulmasta yksiselitteisen haitallisia. VR on valtion yritys. Sen tehtävä on luoda edellytyksiä maan eri osien monipuoliselle kehittymiselle eikä kaventaa niitä.

Vaasan yliopiston opiskelijoiden, johdon, opettajien ja tutkijoiden sekä muun henkilökunnan katseet kääntyvät kohti Juha Sipilän hallitusta.

Ymmärrämme hyvin valtiontalouden mittavat haasteet. Mutta silti voimme kysyä, seuraatteko vain katseella, kun VR heikentää näin dramaattisesti Suomen eri alueiden mahdollisuuksia.

Puheet hajautetusta kilpailukyvystä ja kokeiluyhteiskunnasta eivät saa jäädä vain sanahelinäksi. Jos VR ei kykene tätä ongelmaa ratkaisemaan, odotamme hallitukselta esityksiä vaihtoehtoisista liikennöintiä turvaavista politiikkatoimenpiteistä.

Määräaikainen rehtori Jari Kuusisto
Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Martikkala

Mitä mieltä olit jutusta?