Vaasan yliopiston ja Vaasan lyseon lukion energia-alan yhteistyökurssi alkanut

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston ja Vaasan lyseon lukion energian ja kestävän kehityksen yhteistyökurssi on alkanut. Kurssilla aloittaa 13 lukiolaista. Yhteistyökurssin suorittaminen ja lukion matematiikan riittävä osaaminen antaa lukiolaisille mahdollisuuden hakea opiskelupaikkaa suoraväylässä yliopiston tekniikan koulutusohjelmiin.

Vaihtoehtoina ovat energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelma, josta valmistutaan tekniikan kandidaatiksi tai diplomi-insinööriksi, sekä tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen koulutusohjelma, josta valmistutaan kauppatieteiden kandidaatiksi tai maisteriksi.

– Yliopistomme näkee lukiot tärkeinä kumppaneina. Haluamme kehittää yhdessä uutta ja molempia osapuolia palvelevaa koulutusyhteistyötä, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

– Yhteistyömme edustaa monella tapaa uutta innovatiivista pedagogiikkaa. Se toteuttaa Vaasan kaupungin energiakoulutusohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja antaa parempia valmiuksia työskennellä alueemme energiakeskittymän palveluksessa. Samalla uuden lukiolain tavoitteen mukaisesti sujuvoitamme siirtymistä lukiosta korkea-asteelle, kertoo lyseon rehtori Jaakko Perttu.

– Se että arviointikriteerit ovat realistiset, kertoo opiskelijoillemme, että tavallinen hyvä suoritus riittää pääsyyn korkea-asteelle. Pidän tätä tärkeänä, koska epärealistisen kovat itselle asetetut suoritusvaatimukset voivat aiheuttaa turhaa ahdistusta nuorissa opiskelijoissamme. Ei tarvitse olla huippu päästäkseen opiskelemaan yliopistoon. Tavallinen hyvä lukionuori pääsee ja pärjää korkea-asteella, kunhan jaksaa tehdä pohjatyöt lukiossa kunnolla, Perttu jatkaa.

Kurssikokonaisuus sisältää opintoja kolmesta teemasta: sähköenergiajärjestelmät, uusiutuvat energialähteet sekä kestävä kehitys ja energia-alan liiketoiminta. Kolmen lukiokurssin kokonaisuus vastaa yhtä yliopiston opintojaksoa. Opettajina kursseilla ovat lukion opettajat. Vaasan yliopisto vastaa osaamistavoitteista, kurssimateriaaleista ja arviointikriteereistä.

– Uuden lukiolain tavoite on myös lisätä lukion vetovoimaisuutta. Ehkä käynnistetty yhteistyömme osaltaan on vaikuttanut Vaasan lyseon lukion vetovoimaisuuden kasvuun, sillä tänä syksynä aloittavien opiskelijoiden määrä kasvoi 20 prosenttia kahteen edelliseen vuoteen verrattuna, Perttu miettii.

Lisätietoja

Varadekaani, professori Jouni Lampinen, tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö, jouni.lampinen(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?