Vaasan yliopiston ja MIT:n käyttäjäinnovaatioiden kurssilla opiskelijat pääsevät itse ...

Uutisen oletuskuva
”Aloita siitä tarpeesta, mikä sinulla itselläsi on”, neuvoo MIT:n kuuluisa professori, ekonomisti Eric von Hippel Vaasan yliopiston uuden Käyttäjäinnovaatiot -luentokurssin videolla. MIT ja Vaasan yliopisto toteuttavat yhdessä tiistaina 21. syyskuuta alkavan yliopiston kaikille opiskelijoille suunnatun kurssin. Kyseessä on monimuotoinen kurssi, joka sisältää on sekä lähi- että verkko-opetusta. Kurssilla ei pitäydytä vain teoriassa, vaan päästään kokeilemaan käyttäjälähtöistä keksimistä yhteisen tiimityön kautta.
Sekä lähi- että verkko-opetusta sisältävän kurssin osallistujamäärä on rajoitettu, mutta muutamia paikkoja on vielä jäljellä. Ilmoittaudu viimeistään 18. syyskuuta. Kurssin tunnus on Moodlessa OPIS2001.
Käyttäjäinnovaatioiden kurssilla hyödynnetään huippuyliopisto MIT:n aineistoja.

MIT:n Sloan School of Managementin professorina toimiva 75-vuotias Hippel kertoo olevansa opiskelijoille kateellinen siitä, että heillä on nykypäivänä paljon enemmän välineitä käyttäjälähtöiseen innovointiin kuin hänen nuoruudessaan. Älypuhelimet sovelluksineen ja vaikkapa 3 D -tulostimet tekevät keksimisen ja ideoinnin paljon helpommaksi.

Lisäksi tietoa omasta keksinnöstä on helpompi jakaa. Aikana ennen internetiä, sähköposteja ja sosiaalista mediaa ideaansa pystyi ilmaiseksi näyttämään lähinnä vain omille naapureilleen.

– Kyseessä on kokeilu, jossa Vaasan yliopisto hyödyntää huippuyliopisto MIT:n aineistoja, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

– Uskomme, että Käyttäjäinnovaatiot -kurssilla opiskelijat voivat tuoda esille omia taitojaan ja ratkaisuja tarvitsevia pulmia. He voivat myös nähdä, miten oma oivallus jalostuu käyttäjäinnovaatioiksi ja olla mukana tekemässä uutta monimuotoista oppimistapaa, Kuusisto jatkaa.

Kuuluisia käyttäjien omasta tarpeesta lähteneitä innovaatioita ovat esimerkiksi sydän-keuhkokone, jonkaKäyttäjäinnovaatiot Eric von Hippel ja Jari Kuusisto kehitti lääkäri, joka halusi pelastaa ihmishenkiä, mutta tarvittava laitteisto puuttui. Muita tunnettuja käyttäjäinnovaatioita ovat esimerkiksi pumpulipuikot, maastopyörä tai world wide web (www).

Teoriasta käytäntöön

Kurssilaiset tekevät kurssin aikana kuuden hengen tiimeissä yhteisen ryhmätyön. Valmiit työt esitellään kurssin lopuksi eri keinoin kuten vaikkapa videona, prosessimallina, näytelmänä, digitaalisena esityksenä, thinglink-esityksenä tai muilla tavoilla.

Käyttäjälähtöisten innovaatioiden teoriasta edetään siis osallistujien omakohtaisiin käytännön ratkaisuihin.

– Kurssityö kohdistuu johonkin tiimin jäsenten tunnistamaan ongelmaan, haasteeseen tai puutteeseen. Se voi kummuta omasta elämästä, omista havainnoista, omasta työstä tai vaikka tavasta jolla opiskellaan. Tähän käyttäjälähtöiseen aitoon, osallistujia kiinnostavaan ongelmaan kehitetään ratkaisu, sanoo verkko-opetuksen asiantuntija, erityissuunnittelija Risto Säntti Vaasan yliopistosta.

Lisätiedot

Kurssin vastuuopettajat:

Jussi Kantola, Teknillinen tiedekunta, p. 029 449 8286, jussi.kantola@uwasa.fi
Minna-Maarit Jaskari, Kauppatieteellinen tiedekunta, p. 029 449 8437, minna-maarit.jaskari@uwasa.fi
Mona Enell-Nilsson, Filosofinen tiedekunta, p. 029 449 8400, mona.enell-nilsson@uwasa.fi
Risto Säntti, Opetuksen digitalisaatiohanke, p. 029 449 8453, risto.santti@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?