Vaasan yliopiston hakijamäärä kasvoi

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistoon haki kevään yhteishaussa 3821 hakijaa, mikä on 0,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Hakemusten kokonaismäärä väheni hieman viime vuoteen verrattuna. Tämä johtui hakukohteiden määrän muutoksesta, minkä vuoksi päällekkäisiä hakemuksia tuli vähemmän. Vaasan yliopisto on uudistanut koulutusohjelmiaan; opiskelija suorittaa kandidaattiohjelmien alussa koulutusalan yhteisiä opintoja ja valitsee varsinaisen pääaineensa ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Kauppatieteellisen alan hakijamäärä kasvoi edelleen ja sai yhteishaussa myös edellisvuotta enemmän ensisijaisia hakemuksia. Kauppatieteelliselle alalle tuli 3027 hakemusta.

Myös tekniikan alalla hakemusten määrä kasvoi. Hakemuksia tuli 267.

Hallintotieteiden kandidaattiohjelman uudistusta voidaan pitää onnistuneena, sillä hakijamäärä kasvoi. Tänä vuonna haettiin neljän pääaineen sijasta yhteen yhteiseen kandidaattiohjelmaan, johon saapui 482 hakemusta.

Hakemuksia humanistiselle alalle tuli yhteensä 618, mikä on vähemmän kuin edellisvuonna. Tähän vaikuttavat mm. päällekkäisten hakemusten väheneminen. Humanistisella alalla koulutusohjelmat muuttuvat siten, että entisten seitsemän pääainevaihtoehdon sijasta haettiin nyt kolmeen kandidaattiohjelmaan.

Kesän päävalinnoissa Vaasan yliopistoon otetaan 555 uutta opiskelijaa, joista kauppatieteisiin 260, diplomi-insinööritutkintoon 60, humanistiselle alalle 160 ja hallintotieteisiin 75. Osaan koulutuksista valitaan suoraan ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella, mutta suurin osa hakijoista osallistuu valintakokeisiin touko-kesäkuussa. Yliopistot ilmoittavat kesän opiskelijavalintojen tulokset viimeistään 17. heinäkuuta. Valitut opiskelijat saavat opiskeluoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon.

Yliopisto ottaa myös erillisvalinnan kautta uusia opiskelijoita ilman valintakokeita. Avoimen yliopiston kautta hakijoita oli 97. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan maisteriohjelmiin. Niissä hakijoita oli 659.

 

PÄÄVALINNAT 2012HAKUKOHTEET Sisään- Hakemukset

otto yhteensä ensisij.
Filosofinen tdk


Hallintotieteet 75 482 482
Hallintotieteiden kandidaattiohjelma 75 482 482
Kielet ja viestintä 160 618 572
Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma 75 423 413
Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma 55 127 104
Saksan kielen ja kirjallisuuden kandidaattiohjelma 30 68 55
Kauppatieteellinen tdk 200 2513 603
Teknillinen tdk 120 781 321
KTM 60 514 220
- tietotekniikka 30 165 165
- tuotantotalous 30 349 55
DI 60 267 101
YHTEENSÄ 555 4394 1978
Mitä mieltä olit jutusta?