Vaasan yliopiston avoimen tutkimusalustan malli leviää Itämeren alueella

plastic cones
Vaasan yliopiston tutkimusalustat ovat alkaneet kiinnostaa aluesuunnittelijoita ja innovaatiopolitiikan toteuttajia Itämeren alueella ja EU:ssa, kertoo aluetieteen professori Seija Virkkala.

Avoimet tutkimusalustat valittiin yliopistojen ja muiden toimijoiden (yritykset ja julkinen hallinto) välisen yhteistyön hyviksi käytännöiksi ensin Pohjanmaan alueella ja sen jälkeen LARS eli Learning Among Regions on Smart Specialisation -hanketta toteuttavilla alueilla. Seija Virkkalan mukaan mallin avulla on parannettu yliopistojen, yritysten ja julkisen hallinnon yhteistyötä älykkään erikoistumisen toteuttamisessa Itämeren alueella. 

Miksi eri toimijoiden välinen innovaatioyhteistyö on tärkeää?

– Monilla alueilla innovaatioverkostot toimivat heikosti, innovaatiokumppanit eivät tue tarpeeksi toisiaan ja innovaatioyhteistyössä on aukkoja, selittää Virkkala.

LARS-projektissa kartoitettiin osallistuja-alueiden älykkään erikoistumisen strategioihin valittujen klustereiden ja arvoketjujen innovaatioverkostoja Vaasan yliopiston aluetieteilijöiden kehittämän niin sanotun connectivity -menetelmän avulla.

Älykäs erikoistuminen on ollut EU:n koheesio- ja innovaatiopolitiikan valtavirtastrategia, jossa korostuu alueiden vahvuuksien ja uusien kasvumahdollisuuksien etsiminen. Tavoitteena on alueiden taloudellisen rakenteen uudistuminen. Tätä tarkoitusta varten alueet voivat oppia toisten hyvistä käytännöistä, joita LARS-hankkeessa etsitään, analysoidaan, siirretään, bencmarkataan ja lopulta toteutetaan toisilla alueilla. 

– Tutkimustulostemme mukaan suurimmat haasteet innovaatiotoimijoiden eli yritysten, yliopistojen, julkisen hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyössä olivat etenkin yliopistojen ja muiden toimijoiden kesken. Juuri tähän haasteeseen Vaasan yliopiston avoimet ja monitieteiset tutkimusalustat pyrkivät vastaamaan, Virkkala sanoo.

LARS-hankkeessa käytettiin ylikansallisen oppimisen menetelmiä, kun Vaasan yliopiston tutkimusalustojen rakennetta ja toimintaa benchmarkattiin Saksan Hampurissa, Norjan Opplandissa, Ruotsin Västerbottenissa, Latviassa ja Päijät-Hämeessä.  Näiden alueiden toimijat ovat nyt ryhtyneet toteuttamaan joitakin Vaasan yliopiston tutkimusalustojen ominaisuuksia omilla alueillaan osana älykkään erikoistumisen strategioita. 

LARS-hankkeen (2017–2021) tiimiin Vaasan yliopistossa kuuluvat aluetieteen professori Seija Virkkala, aluetieteen tutkijatohtori Antti Mäenpää sekä tutkimusjohtaja Åge Mariussen. Hankkeen koordinaattorina toimii Pohjanmaan liitto ja se on saanut rahoitusta EU:n Interreg Baltic Sea -ohjelmasta.

Lisätietoa

Professori Seija Virkkala, puh. 029 449 8335, seija.virkkala@uwasa.fi

Kirjallisuutta

Mitä mieltä olit jutusta?