Vaasan yliopistolle uusi organisaatiorakenne

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistossa on käynnissä historiansa merkittävin muutosprosessi. Yliopisto profiloituu, ja sen rakenne muuttuu. Lisäksi yliopisto investoi mittavasti tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen tulevien vuosien aikana. Tavoitteena on laadukkaampi ja yhteiskunnallisesti vaikuttavampi koulutus ja tutkimus.
.

– 50-vuotias yliopisto syntyy uudelleen tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostavana, aikamme haasteisiin tarttuvana ja entistä avoimempana yhteisönä, sanoo rehtori Jari Kuusisto.

Tammikuusta 2018 alkaen uudistusta vahvistaa neljä akateemista yksikköä: Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiojohtaminen.

– Organisaatio tukee entistä paremmin tutkimuksen laadun ja määrän nostamista uudelle tasolle. Uusi yksikköjako mahdollistaa myös matalamman organisaation ja entistä selkeämmän johtamismallin, kertoo Kuusisto.

Tutkimuspanostukset suunnataan kolmen avoimen ja monitieteisen tutkimusalustan kautta: Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC, Digital Economy sekä Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Niiden toiminta painottuu energiaan ja kestävään kehitykseen, digitaaliseen talouteen sekä innovaatioihin ja avoimen tieteen ilmentymiin.

– Alustat pohjautuvat verkostoimaiseen toimintaan: ne ovat avoimia tutkimuslaitoksille, yrityksille, muille yliopistoille ja korkeakoululuille, yliopistokeskuksille ja myös julkiselle sektorille.

Mitä mieltä olit jutusta?