Vaasan yliopistolle tukea jatkuvan oppimisen kehittämiseen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto yhteistyökumppaneineen on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkuvan oppimisen kehittämiseen 920 000 euroa kahteen eri hankkeeseen: työttömien korkeakouluttamiseen ja työllistämiseen työvoimapulasta kärsiville aloille sekä energiavarastoinnin osaamisen kehittämiseen.
Vaasan yliopisto on saanut tukea jatkuvan oppimisen kehittämiseen.

Hankkeiden tavoitteena on lisätä ihmisten osaamista, vahvistaa heidän asemaansa työmarkkinoilla sekä edistää työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kaiken kaikkiaan yhteensä noin 30,9 miljoonaa euroa jatkuvaa oppimista tukeville hankkeille.

Vaasan yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius ja Seinäjoen yliopistokeskus ovat saaneet 500 000 euroa yhteishankkeeseen, jolla lisätään alueellista yhteistyötä, vastataan työnhakijoiden koulutustarpeisiin ja alueen osaamistarpeisiin sekä tuetaan työllisyyden kuntakokeiluja.

Työnhakijoille hanke mahdollistaa koulutuspolkujen suunnittelun ja kouluttautumisen yhteistyössä mahdollisen työnantajan kanssa. Elinkeinoelämälle suunnatut toimenpiteet tähtäävät osaavien tekijöiden löytymiseen. Lisäksi hankkeen koulutuksilla vastataan sekä työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin, mutta myös työ- ja elinkeinoelämän uudistus- ja muutostarpeisiin. Hanke käynnistyy syksyllä 2020 ja jatkuu vuoteen 2022.

Lisäksi OKM on myöntänyt FITech Energy Storage -hankkeelle 420 000 euron avustuksen. Nyt myönnetty rahoitus on jatkoa aikaisemmalle FITech Energy Storage -hankkeelle, joka tarjoaa energian varastointiin ja konversioteknologiaan liittyviä kursseja maksuttomasti kenelle tahansa kiinnostuneelle.

Älykkäisiin sähköenergiajärjestelmiin, liikenteeseen ja liikkuviin työkoneisiin sovellettavan energian varastointi- ja konversioteknologian (erityisesti akkuteknologian) kehitysvauhti on tällä hetkellä todella nopeaa. Suomen energia-alan tulevaisuuden uudistumis- ja kilpailukyvyn kannalta työvoiman saatavuus ja ajantasainen osaaminen ovat ensisijaisen tärkeitä, ja FITech-kurssit tarjoavat nopeavaikutteisen reitin osaamisen kehittämiseen. Saadulla rahoituksella FITech Energy Storage -koulutuskokonaisuuden kursseja kehitetään helpommin työn ohella suoritettaviksi.

FITech on seitsemän suomalaisen yliopiston perustama verkostoyliopisto, joka kolmen hankkeen kautta tarjoaa kaikille avoimia tekniikan alan opintoja jäsenyliopistojen tarjonnasta. Vaasan yliopisto koordinoi FITech Energy Storage -hanketta.

 

Lisätiedot

Osaamistarpeesta kilpailuvaltiksi työmarkkinoilla, moniammatillisesta ohjauspalvelusta koordinaatit urasuunnitteluun -hanke:

Henna Hyytiä
koulutuspäällikkö, jatkuva oppiminen
Vaasan yliopisto
puh. 029 449 8989
etunimi.sukunimi@uwasa.fi

FITech Energy Storage -hanke:

Pia-Liisa Äijö
koulutuspäällikkö, Levón-instituutti
Vaasan yliopisto
puh. 029 449 8360
etunimi.sukunimi@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?