Vaasan yliopistolle kauppatieteen professuuri yliopistokeskus Chydeniukseen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on allekirjoittanut aiesopimuksen valmistelutyöstä, jolla syvennetään liiketaloustieteen koulutusta ja tarjontaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Näin vahvistetaan myös alueen yritysten liiketoimintaosaamista.

Sopimus solmittiin 27.4.2011 yhdessä Chydeniuksen, Suomen Yrittäjyysakatemia Säätiön, Kokkolan kaupungin, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa.

Tavoitteena on perustaa lahjoitusvaroin kauppatieteelliseen tiedekuntaan liiketaloustieteen, erityisesti liiketoiminnan kehittämisen tutkimuspainotteinen professuuri. Viisivuotisen professuurin sijoituspaikka on Kokkolan yliopistokeskus.

Valmistelutyön tavoitteena on laatia vuoden 2011 aikana kaikkien osapuolten hyväksymä yhteistyösopimus. Suomen Yrittäjyysakatemia Säätiö toimii yhteistyön rahoituksen koordinaattorina sekä valmistelee rahoitussopimukset eri rahoittajien kanssa. Vaasan yliopisto vastaa professuurin rekrytoinnista rahoituksen varmistuttua.

Mitä mieltä olit jutusta?