Vaasan yliopistolle 45 000 euron avustus opiskelijoiden liikuntapalveluiden kehittämiseen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on saanut 45 000 euron avustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä opiskelijaliikuntapalveluiden kehittämiseen.

Laadukkaat opiskelijaliikuntapalvelut edistävät opiskelijoiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Yliopisto on hakenut myös Vaasan kaupungilta 40 000 euron avustusta uusien palveluiden aloituskustannuksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Vaasan yliopistolle 45 000 euron rahoituksen Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisena kehittämisavustuksena opiskelijoiden liikuntapalveluihin. Kattaville opiskelijoiden liikuntapalveluille on ollut Vaasassa kysyntää jo pitkän aikaa.

– Vaasan yliopisto pitää tärkeänä liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta tukee opiskelua monilla tavoin: se tuottaa fyysistä toimintakykyä itse opiskeluun, mutta rakentaa myös tärkeitä sosiaalisia suhteita ja ehkäisee syrjäytymistä, Vaasan yliopiston akateemisten palveluiden johtaja Heli Häyrynen toteaa.

Useassa korkeakoulukaupungissa on rakennettu monipuoliset, kieli- ja korkeakoulurajat ylittävät liikuntapalvelut. Nyt saatu ministeriön rahoitus on tarkoitettu yliopisto-opiskelijoiden palveluiden perustamiseen ja tavoitteena on laajentaa palvelut yhteisiksi ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteiset palvelut toisivat tehokkuutta.

– Yhdessä tekeminen tuottaa monenlaista hyvää. Tiiviimpi oppilaitosten välinen yhteistyö liikuntapalveluissa tuottaisi varmasti laajemmat palvelut ja entistä enemmän yhteistyötä myös muilla sektoreilla, Häyrynen pohtii.

Liikuntapalveluista vetovoimatekijä kaupungille

Vaasan yliopisto yhdessä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kanssa on esittänyt jo saadun ministeriön rahoituksen lisäksi Vaasan kaupungille 40 000 euron avustushakemuksen. Rahoitusta tarvitaan erityisesti alkuvaiheessa koituviin kertaluontoisiin kustannuksiin.

– On hienoa, miten myönteisesti kaupunki on suhtautunut tähän ponnistukseen. Toivomme kaupunginhallitukselta myönteistä päätöstä avustushakemukseemme, Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Kim Kujala toteaa.

Kunnolliset opiskelijaliikuntapalvelut ovat myös vetovoimatekijä kaupungille ja korkeakouluille.

– Tämä on tärkeä askel, jolla vahvistamme vaasalaisen korkeakoulutuksen asemaa ja vetovoimaa, Kujala uskoo.

Lisätiedot

Heli Häyrynen
akateemisten palveluiden johtaja
Vaasan yliopisto
+358 294 498 501
heli.hayrynen@uwasa.fi

Kim Kujala
hallituksen puheenjohtaja
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
+358 443 248 965
hpj@vyy.fi

Mitä mieltä olit jutusta?