Vaasan yliopistolle 1,4 miljoonaa euroa profilointirahaa Suomen Akatemialta

Uutisen oletuskuva
Suomen Akatemia myöntää Vaasan yliopistolle 1,4 miljoonaa euroa profiloitumisen vahvistamiseksi. PROFI-haku järjestettiin nyt neljättä kertaa. Tällä hakukierroksella erityisteemana oli yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella.

Profilointirahoituksella tuetaan yliopistojen strategiansa pohjalta valitsemien tutkimusalojen kehittämistä ja korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamista.  Myönnetty rahoitus jakautuu useammalle vuodelle.

– Saatu rahoitus tukee yliopiston jo aloittamaa profilointityötä. Haluan kiittää kaikkia hakemusvalmisteluun osallistuneita, sanoo rehtori Jari Kuusisto.

Suomen Akatemia piti Vaasan yliopiston hakemusta hyvänä sekä arvioi suunnitellun työnjaon ja yhteistyön toteuttamiskelpoiseksi, merkittäväksi ja konkreettiseksi.

Rahoitusta hakiessaan yliopistot laativat omien strategioidensa pohjalta konkreettiset suunnitelmat tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden edellytysten kehittämiseksi. Suunnitelmissa yliopistot kuvaavat profiloitumistoimet ja antavat niille selkeän aikataulun. Yliopistojen hakemukset arvioitiin kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa.

Lisätietoja: rehtori Jari Kuusisto, p. 029 449 8291

Mitä mieltä olit jutusta?