Vaasan yliopistolla jaettiin useita tutkimus- ja hankeapurahoja

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston tutkijakoulu jakoi Evald ja Hilda Nissin säätiön lahjoittamia apurahoja sekä Yliopistosäätiön myöntämiä apurahoja 25. huhtikuuta 2017. Samassa tilaisuudessa jaettiin Pohjanmaan kauppakamarin hallinnoimista Vaasan kauppakamariosaston rahastoista apurahoja erilaisille hankkeille ja Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahaston avustukset. Kauppias Gustaf Svanljungin rahasto tuki ammattikorkeakoulujen varainhankintakampanjaa antamalla 20 000 euron lahjoitukset Vaasan ammattikorkeakoululle sekä Yrkeshögskolan Novialle.
Yliopistosäätiön ja Evald ja Hilda Nissin Säätiön apurahat myönsivät apurahoja väitöskirjatyöhön.
Yliopistosäätiön ja Evald ja Hilda Nissin säätiön apurahat jakoi Vaasan yliopiston tutkijakoulun johtaja, vararehtori Annukka Jokipii. Kuvassa apurahan saa Shaghayegh Ghaffaripour.
Pohjanmaan kauppakamarin Vaasan kauppakamariosaston hallinnoimista rahastoista jaettiin apurahoja erilaisille hankkeille.
Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahaston apurahojen saajat.
Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahasto lahjoitti 20 000 euroa sekä Yrkeshögskolan Novian että Vaasan ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjaan.
Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahasto jakoi kaikkiaan 102 000 euroa apurahoja.

Evald ja Hilda Nissin Säätiön apurahat

Vaasan yliopiston Tutkijakoulu myönsi Evald ja Hilda Nissin Säätiön kuusi 24 000 euron suuruista apurahaa. Hakemuksia tuli yhteensä 33 kappaletta. Evald ja Hilda Nissin Säätiön toimialueena on Vaasa. Säätiö tukee ja edistää muun muassa liikesivistystä ja kauppatieteellistä tutkimusta. Apurahan väitöskirjatyöhön saivat:

  • Shaghayegh Ghaffaripour, Management / Johtaminen: Organizational (In)Justice and Organizational Outcomes Mediation and Moderation roles of Ps chological Capital
  • Jagdesh Kumar, Electrical Engineering / Sähkötekniikka: Designing and Modelling of Innovative Solutions for Harbour Area Smart Grid
  • Rovan Pinto, Accounting / Laskentatoimi: Essay on Internal control over   reporting in relation to firm performance
  • Federica Polo, Production Management / Tuotantotalous: Valorizing the human capital within organisations: training, competency models and employees' participation
  • Matti Saari, International Marketing / Kansainvälinen markkinointi: Social media strategies and performance along the internationalization process of SMEs: Focus on ICT sector
  • Afnan Zafar, Production Management / Tuotantotalous: The dilemma of Outsourcing Innovation: A company’s growth option or a risk on the R&D capabilities

Vaasan yliopistosäätiön apurahat

Vaasan yliopistosäätiö sai 41 hakemusta. Säätiö myönsi lukuvuodelle 2017–2018 kolme 24 000 euron suuruista apurahaa väitöskirjatöihin:

  • Saara Jansson, Communication Studies / Viestintätieteet: Verkkovalvonta ja sen valtarakenteet
  • Amir Mobasheri, Finance / Rahoitus:  Merton Model, Capital Structure and Realized Volatility
  • Teemu Ovaska, Energy Technology /Energiatekniikka: Combustion and emission analyses of non-road diesel engines driven with various fuels, lube oils and engine components

Vuonna 1961 perustettu Vaasan yliopistosäätiö tukee Vaasan yliopiston kehittämistä ja sen piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta. Merkittävän osan tutkimukseen suunnatusta tuesta muodostavat tutkielmaa tai jatkotutkimusta tekeville opiskelijoille myönnetyt apurahat.

Vaasan kauppakamariosaston rahastot

Pohjanmaan kauppakamari ja sitä myötä sen edustama alueen yrityselämä on merkittävä koulutuksen tukija. Pohjanmaan kauppakamarin Vaasan kauppakamariosaston hallinnoimista rahastoista jaettiin apurahoja erilaisille hankkeille, joista suurimmat apurahat saivat Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta kaksikieliseen juristikoulutukseen (10 000 euroa), Vaasan yliopisto Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC) -hankkeeseen (10 000 euroa) ja älyverkkojen professuuriin (5 000 euroa), Merinova Oy EU Affairs Manager -hankkeeseen (4 133 euroa), Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Yrityskylä Vaasa -hankkeeseen (3 000 euroa) sekä Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan ammattikorkeakoulu insinööriopiskelijoiden tandem-kielihankkeeseen (2 000 euroa).

Kaikkiaan apurahoja jaettiin 18 kappaletta, summan ollessa yhteensä 47 733 euroa. Lista apurahan saajista löytyy Pohjanmaan kauppakamarin sivuilta: www.pohjanmaankauppakamari.fi.

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahasto

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahastosta jaettiin apurahoja yhteensä 102 000 euroa, joista merkittävimmät lahjoitukset tehtiin Vaasan ammattikorkeakoulun (20 000 euroa) ja Novian (20 000 euroa) varainhankintakampanjoihin.

Helsingin yliopisto sai 11 000 euroa juristikoulutukseen Vaasassa ja Åbo Akademi sai 7 500 euroa osa-aikaiseen energiatekniikan professuuriin sekä 10 000 euroa hyvinvointialan professuuriin. Apurahoja myönnettiin yhteensä 16 kappaletta. Kaikki myönnetyt avustukset löytyvät säätiön kotisivuilta: www.gustafsvanljung.fi.

Vaasassa asunut ja vaikuttanut kauppias Gustaf Svanljung, kirjoitti testamentissaan, että säätiön tuotto käytetään ”edistämään kaupankäyntiä, teollisuutta ja maataloutta Pohjanmaalla, erityisesti Vaasan kaupungissa, kuitenkaan ei osuustoiminnan hyväksi”.

Mitä mieltä olit jutusta?