Vaasan yliopisto ylsi hyvään tulokseen vuonna 2011

Uutisen oletuskuva
Yliopiston tulos viime vuodelta oli 285 000 euroa ja liikevaihto 35 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Tuloksen pienentyminen selittyy tilinpäätöksen kertaluontoisilla erillä; tällaisia eriä ovat mm. taseesta poistetut ohjelmistohankintakulut sekä projektituloutusten korjaukset. Tulosta voidaan pitää hyvänä, ja siihen vaikuttivat mm. muun tulorahoituksen kasvu ja sijoitustoiminnan tuotot. Yliopiston tase on erittäin vahva.

Tasetta vahvistivat vuonna 2011 mm. pääomittaminen ja valtion vastinrahoitus. Vaasan yliopiston varainhankinnan loppusumma nousi yli viiteen miljoonaan euroon, mikä yhdessä valtion vastinrahan kanssa antaa hyvän pohjan taloudelle. Hajautetusti sijoitetun pääoman vuosituotto-odotus on noin miljoona euroa. Varainhankintakampanja on päättynyt vuonna 2011.

Vuosi 2011 oli Vaasan yliopistolle monenlaisen kehittymisen ja tekemisen vuosi. Investoinneissa oli 81 % kasvu, mikä selittyy mm. kone- ja kalustohankinnoilla, joilla purettiin vuosien patoutumaa. Henkilöstön määrä kasvoi 5,5 % edellisvuoteen verrattuna ja kasvun painopiste on suunnitellusti tutkimus- ja opetushenkilöstössä.

Vaasan yliopiston hallitus esittää kollegiolle tilinpäätöksen hyväksymistä 27.4.2012.


2011 
2010
Liikevaihto € 34 934 127 32 120 195
Ylijäämä €    
285 095 
895 918
Liikevoitto liikevaihdosta 0,82 %  
2,79 %
Omavaraisuusaste 88,21 % 
84,26 %
OPO:n tuotto -% 0,85 % 4,25 %
Taseen loppusumma €       
41 648 216 26 859 160
Tilikauden palkat ja palkkiot € 
19 679 809 18 415 065
Henkilöstön lukumäärä 469 443
Mitä mieltä olit jutusta?