Vaasan yliopisto vauhdittaa pohjalaisia pk-yrityksiä digikasvuun

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on mukana DigiKasvu-hankkeessa, jossa kehitetään työkalua tukemaan teollista valmistustoimintaa harjoittavia pk-yrityksiä niiden digitalisoitumisessa ja palvelukeskeiseen liiketoimintaan siirtymisessä.
DigiKasvu-projektissa pyritään kehittämään yrityksille työkalu, joka helpottaa alkuunpääsyä palvelullistamisessa digitalisaation avulla ja mahdollisen muutospolun suunnittelua.

Merkittäviä tulovirtoja, uusia liiketoimintamahdollisuuksia kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla. Tätä kaikkea teollisuusyritys voisi saada omaksumalla palvelukeskeisemmän liiketoimintamallin digitalisaatiota hyödyntäen. Muutos voi kuitenkin tarkoittaa haasteita yrityksille.

– Palvelullistaminen voi edellyttää usein perustavalaatuisia muutoksia yrityksen toimintaan ja ajattelutapoihin. Useimmiten se vaatii myös uudenlaista osaamista, resursseja ja it-ratkaisuja, sanoo tutkijatohtori Karita Luokkanen-Rabetino Vaasan yliopiston johtamisen yksiköstä.

Yritysten kynnys kehittää palvelukeskeistä, digitalisaatiota voimakkaasti hyödyntävää liiketoimintaa voi tästä syystä muodostua korkeaksi.

– Esimerkiksi erilaisten it-ratkaisujen ja toimittajien kirjo itsessään on laaja. Yrityksen pitäisi osata valita näistä se juuri itselle sopiva vaihtoehto. Lisäksi yrityksillä voi olla varsin erilaiset valmiudet palvelullistamiseen ja digitalisaatioon liittyen. Tärkeää olisikin, että yrityksessä ymmärretään se, millainen kehityspolku olisi järkevää ja realistista omalle yritykselle, Luokkanen-Rabetino jatkaa.

Työkalulla polku muutokseen

DigiKasvu-projektissa pyritään kehittämään yrityksille työkalu, joka helpottaa alkuunpääsyä ja mahdollisen muutospolun suunnittelua. Työkalun avulla voitaisiin analysoida yrityksen nykytila suhteessa palvelullistamiseen ja digitalisaatioon. Toisaalta työkalu tarjoaisi myös mahdollisuuden muutospolkuanalyysiin.

– Analyysi pitää sisällään ymmärryksen siitä, millaista osaamista, resursseja ja it-ratkaisuja yritys tarvitsee tarjotakseen kattavampia palveluja asiakkailleen. Tavoitteena onkin, että kehitettävä työkalu luo yrityksille yksikertaisen tavan arvioida sitä, missä kehitysvaiheessa yritys on tällä hetkellä palvelullistamiseen liittyen ja millaisia osaamisia ja resursseja palveluiden lisääminen edellyttää.

Keskeisessä roolissa työkalun kehittämisessä ovat käyttäjälähtöisyys ja käyttäjien tarpeet. Projektissa haastatellaan kolmekymmentä Pohjanmaalla sijaitsevaa yritystä ja tullaan kartoittamaan heidän tarpeitaan palvelullistamiseen ja digitalisaatioon liittyen. Lisäksi työkalu pilotoidaan noin kahdessakymmenessä yrityksessä, jolloin sen toimivuutta ja jatkokehitystarpeita on helpompi arvioida.

Hankkeessa ovat mukana Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilujohtamisen yksikkö Muova ja Vaasan yliopistosta johtamisen ja tuotantotalouden yksiköt. Lisäksi työkalun kehittämisessä on mukana Leinolat-ryhmään kuuluva, Laihialla sijaitseva T-Drill. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, jossa Vaasan yliopiston kokonaisrahoitus on 160 000 euroa.

Lisätiedot:

Professori Marko Kohtamäki, johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8459
Professori Petri Helo, tuotantotalouden yksikkö, Vaasan yliopisto, puh.  029 449 8551
Projektipäällikkö, tutkijatohtori Karita Luokkanen-Rabetino, johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8183
Projektitutkija Tuomas Huikkola, johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8448

 

esr.jpg

 

Vipuvoimaa EUlta.jpg
Mitä mieltä olit jutusta?