Vaasan yliopisto valittu tekemään Huoltovarmuuskeskuksen arviointia

Huoltovarmuuskeskuksen varasto, kuva: Handout/Huoltovarmuuskeskus
Vaasan yliopiston kompleksisuustutkimuksen ryhmän johtama konsortio on valittu toteuttamaan Huoltovarmuuskeskuksen arviointi.

Työn tilaaja on työ- ja elinkeinoministeriö, ja Vaasan yliopiston kumppaneina hankkeessa ovat Laurea, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu.

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa kattavaan analyysiin perustuva näkemys Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta, johtamisesta ja toiminnan vaikuttavuudesta kansallisessa huoltovarmuusjärjestelmässä sekä esittää johtopäätöksiä ja suosituksia näiden kehittämiseksi.

Arvioinnissa otetaan huomioon koronapandemian esiin tuomat haasteet Huoltovarmuuskeskuksen toiminnalle.

Arviointi tarkastelee myös laajemmin Suomen huoltovarmuuden tilannetta ja suorituskykyä pitäen kuitenkin keskeisenä näkökulmanaan Huoltovarmuuskeskuksen roolin suomalaisen huoltovarmuuden turvaamisen kokonaisuudessa. Arviointi valmistuu maalis–huhtikuussa 2021.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Petri Uusikylä, p. 040 5777516, petri.uusikyla@uwasa.fi

Vaasan yliopiston kompleksisuustutkimuksen ryhmä: www.uwasa.fi/fi/tutkimus/ryhmat/kompleksisuustutkimus

Mitä mieltä olit jutusta?