Vaasan yliopisto vahvistuu Kokkolassa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston tutkijatiimi Kokkolan yliopistokeskuksessa on saanut alkuvuonna vahvistusta. Kauppatieteiden tohtori Anne-Maria Holma on nimitetty uudeksi johtamisen yliopistotutkijaksi. Holma sanoo odottavansa innostuneena yhteistyötä alueen yritysten ja yliopistokeskus Chydeniuksen tutkijoiden kanssa.
Anne-Maria Holma on aloittanut Vaasan yliopiston johtamisen yliopistotutkijana Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.

– Aion tehdä tutkimusta, josta on hyötyä alueen elinkeinoelämälle. Tutkimukseni tulee liittymään toivottavasti ainakin julkisiin hankintoihin ja kiertotalouteen.

Holman mukaan kiertotaloutta on tähän mennessä tutkittu hyvin vähän suhdetoiminnan näkökulmasta.

– Minua kiinnostaa se, miten eri toimijat esimerkiksi jätehuollossa löytäisivät toisensa ja pystyisivät yhdessä kehittämään kannattavia liiketoimintamalleja, joiden avulla jätettä voitaisiin vähentää, tai sitä voisi jatkojalostaa.

Holma on toiminut seitsemän vuotta johtamisen yliopistonlehtorina Vaasan yliopistossa. Tätä ennen hän oli tutkijana Chalmersin teknillisessä yliopistossa Göteborgissa. Hän väitteli vuonna 2010 markkinoinnin alalta Hankenilla, jossa suoritti myös maisteritutkintonsa. Alahärmästä kotoisin oleva Holma työskenteli ennen opettaja- ja tutkijauraansa vuosia pääkaupunkiseudun liike-elämässä, muun muassa matkailu- ja energia-alalla.

Holma on tehnyt tutkimusta etenkin julkisista hankinnoista ja liiketoimintaverkostoista.

– Kirjoitin väitöskirjani "triadista" eli kolmen toimijan välisestä dynamiikasta, joka on viime vuosina noussut suosituksi tutkimuskohteeksi erityisesti palveluliiketoiminnan yhteydessä.

Holman mukaan triadinen asetelma muodostuu muun muassa palvelujen ulkoistamisesta.

– Esimerkiksi tällä hetkellä ajankohtaisessa vanhuspalvelujen hankinnassa toimijoina ovat palvelun tilaaja, tuottaja ja käyttäjä, Holma sanoo.

Holma on tutkinut julkisen hankkijan ja yksityisten palveluntuottajan välistä yhteistyötä.

– Julkinen ja yksityinen sektori voisivat oppia paljon toisiltaan, jos yhteistyöhön ja yhdessä oppimiseen olisi paremmat edellytykset ja mahdollisuudet.

Holma kertoo Kokkolan olevan hänelle tuttu kaupunki ennestään.

– Olen käynyt vuosien mittaan Kokkolan yliopistokeskuksessa opettamassa, ja siellä tuntee aina itsensä tervetulleeksi, hän sanoo.

Kokkolassa tutkimustiimi, maisteriohjelma, täydennyskoulutusta

Vaasan yliopistolla on Kokkolan yliopistokeskuksessa professuuri, jota hoitaa liiketoimintaosaamisen professori Monika von Bonsdorff.  Lisäksi yliopisto käynnisti vuonna 2017 Liiketoiminnan kehittämisen -maisteriohjelman Kokkolassa, jonka uutena vetäjänä aloittaa huhtikuussa filosofian tohtori Jenni Kantola.

Vaasan yliopisto ja sen Levón-instituutti toimivat vahvasti Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla myös avoimen yliopiston opintojen, täydennyskoulutuksen (MBA Kokkola, AgriBisnes-koulutusohjelma) sekä erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta.

Lisätiedot

Anne-Maria Holma, yliopistotutkija, Vaasan yliopisto, Chydenius puh. 029 449 8478, anne-maria.holma@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?