Vaasan yliopisto sopeuttaa toimintaansa valtion kululeikkauksiin - Yliopistolle puolen ...

Uutisen oletuskuva
Valtionrahoituksen lasku ensi vuoden alussa edellyttää toimenpiteitä myös Vaasan yliopistolta. Tämä näkyy sekä kustannussäästöinä tukipalveluissa että rahojen uudelleen kohdentamisena tiedekunnissa.

Vaasan yliopiston täytyy karsia kustannuksiaan puolen miljoonan euron verran vuoden 2016 alusta lähtien. Asiasta päätti Vaasan yliopiston hallitus 30.10.2015.

Syynä on valtionrahoituksen pysyvä lasku ensi vuoden alusta. Vaasan yliopistossa säästötoimet koskevat erityisesti tukipalveluita, joiden rahoituksen taso laskee pysyvästi 500 000 € kuluvan vuoden rahoitukseen verrattuna. Summa on hieman yli  1 % yliopiston vuosibudjetista. Muutos koskee myös opetus- ja tutkimushenkilökuntaa siten, että tiedekunnilta edellytetään uusia toimenpiteitä yliopiston kehittämiseksi.

Ma. rehtori käynnistää sopeuttamistoimet välittömästi, ja yliopisto kartoittaa laajasti mahdollisuuksia tukipalveluiden kustannussäästöihin. Toiminnan sopeuttaminen voi sisältää esimerkiksi uusien tulomahdollisuuksien hyödyntämistä ja nykyisten menojen leikkaamista mm. tilakustannuksista, muista kuluista ja tarvittaessa henkilöstökustannuksista. Myös yhteistyömahdollisuuksia muiden korkeakoulujen kanssa kartoitetaan.

Vaasan yliopiston hallitus on valtuuttanut ma. rehtorin käynnistämään yhteistoimintamenettelyn, jonka kohteena on koko muu henkilöstö. Menettelyn tarkoituksena on pitää huoli siitä, että henkilökunta on mukana vaihtoehtojen pohtimisessa mahdollisimman varhaisesta vaiheesta lähtien. Mahdollinen henkilöstön vähentäminen pyritään ensisijaisesti toteuttamaan muuten kuin irtisanomisin.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 17.11.2015 ja päättyvät 8.1.2016 mennessä. Päätökset toimenpiteistä ja etenemisestä tehdään tammikuussa 2016.

Tiedekuntien kehittäminen

Korkeakoululaitos on parhaillaan merkittävän rakenteellisen kehittämisen kohteena. Suomen hallitus edellyttää yliopistoilta profiloitumista ja rakenteellisia uudistuksia, ja uusien avausten rahoittaminen edellyttää nykyisen rahoituksen uudelleensuuntaamista myös Vaasan yliopistossa. Strateginen muutos edellyttää kaikkien tiedekuntien osallistumista uuden tulevaisuuden luomiseen, ja rahoitus riippuu tulevaisuudessa yhä enemmän profiloinnin onnistumisesta.

Vaasan yliopiston hallitus on talousarvion vahvistaessaan päättänyt varata tiedekunnille jaettavaksi 1,2 miljoonaa euroa budjetissa vielä kohdentamatonta valtionrahoitusta. Tiedekunnat voivat vaikuttaa rahanjakoon valmistelemalla ja esittämällä muutoshankkeita yliopiston hallituksen evästämällä ja rehtorin päättämällä tavalla. Opetuksen ja tutkimuksen kokonaisrahoitus pysyy ennallaan, ja harkinnanvaraisesti jaettava summa on alle 3 % yliopiston vuosibudjetista (2015).

Hallitusohjelman mukaisesti Suomen yliopistojen valtionrahoitus on pienentymässä tulevina vuosina pysyvästi. Myös Vaasan yliopiston osalta tämä tarkoittaa vähennystä vuoteen 2015 verrattuna. Samaan aikaan hallitusohjelman linjauksissa suunnitellaan leikattavaksi koulutukseen ja tutkimukseen suunnattavaa rahoitusta; esim. Tekes- ja SHOK -rahoitusleikkaukset vaikuttavat Vaasan yliopiston rahoituspohjaan lähivuosina.

Nyt tiedekunnilla on mahdollisuus aktiivisesti vaikuttaa tulevaisuuteensa ja rahoitukseensa esittämällä omia toimenpide-ehdotuksiaan yliopiston menestymisen edellytysten vahvistamiseksi.

Tiedekuntien tulee valmistella muutoshanke-ehdotukset 31.1.2016 mennessä, ja Vaasan yliopiston hallitus käsittelee tiedekuntakohtaiset muutoshankkeet rahoituksen saamiseksi helmikuussa 2016. Samalla vahvistetaan täsmennetty talousarvioehdotus.

Tarkemmista kriteereistä kehittämisrahan jaolle tiedotetaan mahdollisimman pian.

Vaasan yliopiston tavoitteena on muuttuvissakin olosuhteissa huolehtia, että koulutuksen ja tutkimuksen laatua voidaan kehittää.

Lisätietoja:
Ma. rehtori Jari Kuusisto p. 029 449 8291
Laki- ja yleishallintopalveluiden johtaja Samu Leskinen, p. 029 449 8077

Mitä mieltä olit jutusta?