Vaasan yliopisto sopeuttaa talouttaan

Image
Vaasan yliopiston hallitus on vuoden 2023 aikana ja alkuvuoden 2024 kokouksissaan käsitellyt yliopiston vuoden 2024 taloutta ja todennut, että yliopiston talouden sopeuttamistarve on 1,6 miljoonaa euroa. Hallitus on valtuuttanut rehtorin tekemään suunnitelman todetun sopeuttamistarpeen oikaisemiseksi. Yliopiston talouden sopeuttaminen on välttämätöntä yliopiston strategian mukaisen nopean ja tuloksellisen kasvun mahdollistamiseksi tulevina vuosina.

Vaasan yliopisto on antanut 13.6. esityksen muutosneuvotteluiden aloittamiseksi taloudellisista sekä tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvistä syistä. Muutosneuvottelut koskevat Vaasan yliopistoa kokonaisuudessaan. Kulujen karsimisen lisäksi yliopisto harkitsee muun muassa henkilöstökulujen sopeuttamista sekä muutoksia yliopiston organisaatioon. Muutosneuvotteluissa käsiteltävät suunnitelmat voivat johtaa arviolta enintään 35 työntekijän työsuhteen päättymiseen. 

– Edessämme oleva muutosprosessi on henkilöstölle raskas, mutta taloudellisen tehokkuuden hakeminen on välttämätöntä yhä kiristyvässä kilpailussa opiskelijoista, osaajista ja rahoituksesta. Strategiamme painoarvo tulee korostumaan entisestään, emmekä tule karsimaan sellaisia kuluja, joiden leikkaaminen vaarantaisi yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamista. Teemme talouden sopeuttamisen nimenomaan tulevaisuudessa tarvittavan nopean ja tuloksellisen kasvun mahdollistamiseksi. Tavoitteenamme on lopputulema, jossa henkilöstöön panostetaan tulevina vuosina merkittävästi enemmän tavoiteltu tuloskehitys taaten. Näin myös opiskelijat hyötyvät säästöohjelmasta samanaikaisten ja lisääntyvien opetus- ja tutkimushenkilöstöön kohdistuvien panostusten kautta, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen

Lisätiedot: 

rehtori Minna Martikainen, puh. 029 449 8611

Mitä mieltä olit jutusta?