Vaasan yliopisto sai Suomen Akatemialta rahoitusta osana monitieteellistä konsortiota – aiheena nuorten kuluttajaksi oppiminen ja talousosaamisen kehittäminen

opiskelijat tietokoneella
Nuorten taloustaitoja teknologisoituvassa kulutusyhteiskunnassa tutkiva DigiConsumers-konsortio sai Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvostolta neljän miljoonan euron tutkimusrahoituksen vuosille 2019–2022. Vaasan yliopisto on mukana Jyväskylän yliopiston johtamassa konsortiossa. Konsortion muita partnereita ovat Helsingin yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT sekä Talous ja nuoret TAT.

DigiConsumers-hankekokonaisuuden tavoitteena on 13–25 -vuotiaiden nuorten digitaalisten taitojen ja talousosaamisen edistäminen. Tarkoituksena on myös puuttua ongelmiin, joita nuoret kohtaavat nopeasti digitalisoivassa kuluttajayhteiskunnassa.

– Vaikka nuorten taloustaitoja, kulutustottumuksia ja digitaalisia taitoja on tutkittu, ymmärrys näiden välisistä yhteyksistä puuttuu, Jyväskylän yliopiston professori ja tutkimuskonsortion johtaja Terhi-Anna Wilska kertoo hankekokonaisuuden lähtökohdista.

– Meillä ei esimerkiksi ole tietoa siitä, kuinka digitaalisuus muuttaa nuorten kulutuskulttuureja ja taloudellista käyttäytymistä. Emme myöskään tiedä, millä sosiaalisilla ja tiedollisilla tekijöillä on vaikutusta kuluttamiseen tai minkälaisia haasteita ja etuja teknologinen kehitys tuo mukanaan, Wilska jatkaa.

Uusien kuluttaja-, talous- ja digitaitojen oppimisessa koulun rooli on keskeinen, mutta koulun lisäksi tärkeässä roolissa ovat myös kodit, nuorten vertaisryhmät ja yhä enemmän sosiaalinen media.

Vaasan yliopiston osalta hankkeen toteutuksesta vastaavat taloustieteen professori Panu Kalmi ja tietojärjestelmätieteen professori Tero Vartiainen. Heidän vetämässään osahankkeessa tutkitaan erityisesti sitä, miten pelillisin menetelmin ja digitaalisten työkalujen avulla pystytään kehittämään nuorten talousosaamista. Hankkeessa tehdään yhteistyötä sekä oppilaitosten että tietotekniikkayritysten kanssa. Tutkimuksessa sovelletaan niin suunnittelutieteen kuin taloustieteenkin menetelmiä. Siinä pyritään kokeellisin asetelmin arvioimaan kehitettävien menetelmien vaikuttavuutta talousasioiden oppimiseen ja taloudelliseen käyttäytymiseen.

– Pelillisillä menetelmillä on tutkitusti paljon potentiaalia talousosaamisen kehittämisessä. Tämä uusi digitaaliseen oppimiseen keskittyvä hanke täydentää hyvin Vaasan yliopiston aikaisempia hankkeita samasta aiheesta ja tukee alan osaamiskeskittymän muodostumista Vaasaan, toteaa professori Kalmi.

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 19.6.2019 uusista rahoitettavista konsortiosta. Rahoitusta myönnettiin neljässä ohjelmassa 12 konsortiolle yhteensä noin 51 miljoonaa euroa. DigiConsumers-konsortio kuuluu Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa (CULT) -ohjelmaan. Hankkeet ovat kuusivuotisia (2019–2025), ja rahoitus niihin myönnetään kahdessa vaiheessa. Nyt saatu rahoitus myönnettiin ajalle 1.6.2019–31.8.2022.

DigiConsumers-konsortion osahankkeiden johtajat:

  • Professori Terhi-Anna Wilska (konsortion johtaja), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
  • Professori Panu Kalmi (konsortion varajohtaja), Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Vaasan yliopisto
  • Professori Kirsti Lonka, Kasvatustieteiden tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • Yliopistotutkija Arto Ahonen, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
  • Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus PTT
  • Viestintäkoordinaattori Eija Seppänen, Talous ja nuoret TAT

Lisätietoja:

Panu Kalmi, Vaasan yliopisto, panu.kalmi(at)uwasa.fi, +358 29 449 8528
Terhi-Anna Wilska, Jyväskylän yliopisto, terhi-anna.wilska(at)jyu.fi, +358 40 805 4201
Eija Seppänen, TAT, eija.seppanen(at)tat.fi, +358 40 508 3645

Mitä mieltä olit jutusta?