Vaasan yliopisto sai profiloitumisrahaa

Uutisen oletuskuva
Suomen Akatemia on myöntänyt Vaasan yliopistolle 559 000 euroa yliopiston profiloitumisen vahvistamiseksi. Vaasan yliopiston hakemus ”Sustainable Energy Business – From Technology to New Business Concepts and Societal Value” kohdistui energiapainoalan kehittämiseen. Hakemuksen keskiössä on Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC), josta rakentuu monitieteinen, yliopiston kaikkia aloja yhdistävä tutkimusalusta.
Suomen Akatemian rahoituspäätös voidaan katsoa tunnustukseksi sille, että Vaasan yliopiston esittämä profiloitumisen suunta on uskottava.

Ma. rehtori Jari Kuusisto pitää Suomen Akatemian rahoituspäätöstä tärkeänä virstanpylväänä profiloitumisen onnistumisessa.

 

– Vaasan yliopiston tavoitteena on yhdistää vahva kauppatieteellinen osaaminen syvälliseen ymmärrykseen energiasektorin murroksesta. Vaikka teknologiset ratkaisut ovat tärkeitä, vaatii onnistunut muutos uutta tietoa myös liiketoiminnasta ja taloudesta, lainsäädännöstä, ympäristönäkökannoista, uusien energiaratkaisujen sosiaalisesta hyväksynnästä sekä kansalaisten roolista kuluttajina ja tuottajina. Vaasan yliopistolla on erinomaiset edellytykset tarkastella energia-alaa systeemisenä kokonaisuutena, sanoo Kuusisto.

Energia-alan monitieteinen tutkimus kertoo ilmiölähtöisen ja haasteperustaisen tutkimusotteen vahvistumisesta Vaasan yliopistossa. Suomen Akatemian rahoituspäätös voidaan katsoa tunnustukseksi sille, että Vaasan yliopiston esittämä profiloitumisen suunta on uskottava ja kansainvälisten arvioitsijoiden mielestä kiinnostava.

Vaasan yliopisto integroituu profiloitumistoimillaan myös yhä vahvemmaksi osaksi Vaasan alueen globaalia energiakeskittymää.

 

Suomen Akatemian tiedote

Mitä mieltä olit jutusta?