Vaasan yliopisto saa uuden hallituksen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistokollegio on nimittänyt kokouksessaan 10.9.2013 Vaasan yliopiston uuden hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolelta tulevat jäsenet. 1.1.2014 aloittavaan hallitukseen ovat antaneet suostumuksensa Lars G. Hassel, Anne Korkiakoski, Pirkko Nuolijärvi, Heikki Uusitalo ja Johnny Åkerholm.

Vaasan yliopiston hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista viisi tulee yliopiston ulkopuolelta ja neljä yliopistolta. Yliopistoyhteisön jäsenet valitaan myöhemmin syksyllä. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta, mutta opiskelijajäsenen toimikausi on kaksivuotinen. Myös hallituksessa toista kautta jatkavan Pirkko Nuolijärven kausi on kaksi vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi on 14.8.2009–31.12.2013.

Yliopistokollegion puheenjohtaja, professori Martti Laaksonen on tyytyväinen ansiokasta työtä tehneen hallituksen uudistumiseen yliopiston ulkopuolelta tulevien jäsenten osalta.

– Uusi hallitus saa yliopiston painoalojen ja yliopiston kehittämisen kannalta erinomaisia asiantuntijoita, joilla on laajat verkostosuhteet ja päätöksenteon kokemus sekä julkishallinnosta että elinkeinoelämästä. Valittua jäsenistöä luonnehtii monipuolisuus ja kansainvälinen kokemus. Uskon, että näillä valinnoilla edelleen vahvistetaan Vaasan yliopiston kansallista ja kansainvälistä menestystä.

Lars G. Hassel

Professori Lars Hassel on Uumajan yliopiston kauppakorkeakoulun rehtori sekä laskentatoimen professori. Hän on ollut lukuisissa ulkomaisissa yliopistoissa pitkäaikaisena vierailijana. Viime vuosina hän on erikoistunut kestävien investointiratkaisujen tutkimukseen johtaessaan Mistra-säätiön rahoittamaa kansainvälistä tutkimusohjelmaa. Lars Hassel on väitellyt ja toiminut professorina Åbo Akademissa. Hassel on syntynyt vuonna 1950.

Anne Korkiakoski

Kone Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Anne Korkiakoski on kauppatieteen maisteri Vaasan yliopistosta. Vuoden markkinointijohtajaksi 2012 valittu Korkiakoski on Koneen johtoryhmän jäsen ja vastaa yhtiön maailmanlaajuisesta markkinoinnista ja viestinnästä. Kone valittiin juuri yhdeksi maailman innovatiivisimmista yrityksistä (Forbes). Korkiakoski on aikaisemmin työskennellyt mm. Elisa Oyj:ssa ja Euro RSCG Nordicin toimitusjohtajana. Hän on syntynyt vuonna 1964.

Pirkko Nuolijärvi

Kotimaisten kielten keskuksen johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi aloittaa jo toisen kautensa Vaasan yliopiston hallituksessa. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Helsingin kauppakorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän apulaisprofessorina sekä Helsingin ja Uppsalan yliopistoissa. Hän on ollut Suomen Akatemian

hallituksen jäsen (2003­–2009) ja on parhaillaan oikeusministeriön alaisen kieliasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja. Pirkko Nuolijärvi on Vaasan yliopiston kunniatohtori. Hän on syntynyt vuonna 1949.

Heikki Uusitalo

ABB Oy:n teknologiajohtaja, divisioonan johtaja Heikki Uusitalo on tehnyt monipuolisen kansainvälisen uran. Hän on myös tehnyt pitkään yhteistyötä Vaasan yliopiston sähkö- ja energiatekniikan yksikön kanssa. Uusitalolla on vankka hallinnon ja johtamisen kokemus, ja hän toimii Pohjanmaan kauppakamarin hallituksen 1. varapuheenjohtajana, VASEK Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana ja Elinkeinoelämän keskusliiton Pohjanmaan aluejohtokunnan puheenjohtajana. Vaasalainen Uusitalo on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on syntynyt vuonna 1954.

Johnny Åkerholm

Pitkän uran talouspolitiikan ja finanssiasioiden parissa tehnyt Johnny Åkerholm jäi viime vuonna eläkkeelle Pohjoismaiden investointipankin toimitusjohtajan tehtävistä. Tämän vuoden loppuun asti hän toimii valtioneuvoston kanslian talousneuvoston talouspoliittisena asiantuntijana. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden lisensiaatti ja kauppatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt aiemmin mm. Suomen Pankissa, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääsihteerinä Lontoossa, valtiovarainministeriön alivaltiosihteerinä sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomitean puheenjohtajana. Hän on syntynyt vuonna 1948.

Mitä mieltä olit jutusta?