Vaasan yliopisto palkkasi uusia tutkijoita ”professoripolulle”

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on vahvistanut tieteellistä tutkimustaan palkkaamalla uusia lahjakkaita tutkijoita Tenure track -tehtäviin. Tenure track on tutkijoiden vakinaistamispolku, jota pitkin on mahdollista edetä säännöllisten arvioiden kautta suoraan professoriksi.
Ylhäältä: Miadrexa Shafie-khah, Maciej Mikulski, Jani Boutellier ja Heidi Hirsto. Alhaalla Xiaoshu Lü, Niina Mäntylä, Catharina von Koskull, Rodrigo Rabetino, Pekka Valkama ja Petri Välisuo.

Data-analytiikkaa ja tekoälyä

– Tutkin miten data-analytiikkaa voidaan hyödyntää laskentatoimen tutkimuskohteissa ja myös laskentatoimen tutkimuksessa. Keskeisessä roolissa ovat modernit koneoppimismenetelmät, kuten syväoppiminen, sanoo uusi laskentatoimen tutkijatohtori Mikko Ranta.

– Koen roolini hyvin poikkitieteelliseksi. Samaan aikaan pitää hallita hyvin teknisiä koneoppimismenetelmiä ja olla myös ajan hermolla kauppatieteellisen tutkimuksen viimeisimmistä tuulista, hän jatkaa.

Rannan tutkimus kiinnittyy Digital Economy -tutkimusalustan teemoihin.

Teollisuuden tuotantojärjestelmien tekoälyn apulaisprofessorin Jani Boutellierin erikoisala on neuroverkkojen sovittaminen sulautettuihin järjestelmiin ja mobiililaitteisiin.

– Minulla on käynnissä Suomen Akatemian hanke, joka liittyy neuroverkkolaskennan optimointiin sulautettuja järjestelmiä ja mobiililaitteita silmälläpitäen. Tammikuussa alkaa myös uusi Akatemian hanke, jossa keskitytään kuvapohjaiseen paikantamiseen ja oman ryhmäni osalta erityisesti sen laskennalliseen optimointiin, kertoo Boutellier.

Vanhainkoteja ja julkisen sektorin valvontaa

Catharina von Koskull on uusi markkinoinnin apulaisprofessori.

– Juuri nyt olen tekemässä tutkimusta siitä, kuinka digitaalisaatio vaikuttaa sekä kotona että hoivakodeissa asuvien iäkkäiden kuluttajien hyvinvointiin. Olen myös kiinnostunut etnografisista tutkimusmetodeista ja etnodraamasta, jossa tutkimuksen tulokset muutetaan teatteriesitykseksi.

Julkisoikeuden uusi Tenure track -apulaisprofessori Niina Mäntylä haluaa puolestaan tehdä tutkimusta julkisen sektorin valvonnasta.

– Digitalisaatio, yksityistäminen ja kansainvälistyminen vaativat uudenlaisia valvonnan ratkaisuja. Aiheeseen liittyy myös whistle blowing -tematiikka, jolla tarkoitetaan sisäisiä ja ulkoisia väärinkäytösten paljastamiseen liittyviä järjestelmiä. Oikeudellisesta näkökulmasta ilmiötä on tutkittu vasta vähän.

Mäntylä kertoo odottavansa mielenkiintoisia tutkimushankkeita kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

– Omien tutkimusverkostojeni lisäksi myös yliopiston Innolab-tutkimusalusta tarjoaa tähän uudenlaisia, monitieteisiä mahdollisuuksia. Myös opetuksen puolella erilaiset uudet yhteistyökuviot starttaavat hallintotieteissä ensi vuonna ja niiden käynnistymistä odotan innolla.

Innovaatioita digitaalisilla rahoitusmarkkinoilla

Rahoituksen uudeksi Tenure track -tutkijatohtoriksi on nimitetty saksalaissyntyinen Klaus Grobys, joka väitteli tohtoriksi vuonna 2014 Vaasan yliopistossa. Hän sai hiljattain rahoitustaloustieteen dosentin arvonimen Jyväskylän yliopistolta.

– Olen tutkijana arvopaperien hinnoittelun, finanssimatematiikan ja digitaalisen rahoituksen (digital finance) asiantuntija, kertoo Grobys.

Hän tutkii etenkin uusia innovatiivisia, digitaalisia rahoitusmarkkinoita. Millaisia riskejä ja mahdollisuuksia ne tuovat liiketoiminnan uudistumiselle, entä miten hinnoittelemme uusia digitaalisia rahoitusvaroja? Entä kuinka sijoittajat voivat käyttää lohkoketjuteknologiaa liiketoiminnan edistämiseen tai hallitus julkisten menojen optimointiin?

Grobys sai tutkimustiiminsä kanssa äskettäin Liikesivistysrahastolta 50 000 euron apurahan hankkeeseen: Business Renewal using Digital Financial Markets and Blockchain.

– Tämä kertoo siitä, että tutkimuksemme laatu ja vaikuttavuus aletaan huomata.

Uusien tutkijoiden tutkimus liittyy tutkimusalustojen teemoihin

Vaasan yliopiston uusimmat tenure track -tutkijat ovat Grobysin, Mäntylän, von Koskullin, Boutellierin ja Rannan lisäksi automaation apulaisprofessori Petri Välisuo, digitalisaation ja talousoikeuden tutkijatohtori Marika Salo-Lahti sekä tuotantotalouden tutkijatohtori Ahm Shamsuzzoha.

Jo aiemmin Vaasan yliopiston tenure track -vakinaistamispolulle on palkattu johtamisen apulaisprofessori Rodrigo Rabetino, viestintätieteiden apulaisprofessori Heidi Hirsto, sosiaali- ja terveyshallintotieteen apulaisprofessori Pekka Valkama, joustavien energiajärjestelmien tutkijatohtori Miadreza Shafie-khah, energiajärjestelmien mallintamisen apulaisprofessori Xiaoshu Lü, taloustieteen tutkijatohtori Jaana Rahko ja polttomoottoriratkaisujen apulaisprofessori Maciej Mikulski.

Tenure track -tutkijat tekevät Vaasan yliopiston akateemisissa yksiköissä uusien tutkimusalustojen (VEBIC, Digital Economy ja Innovation and Entrepreneurship InnoLab) mukaan suuntautunutta tutkimusta.

Mitä mieltä olit jutusta?