Vaasan yliopisto palkitsi tutkimuksesta ja opetuksesta

Tatiana Garanina
Vaasan yliopisto on palkinnut vuoden tutkimus- ja opetusteot yliopiston vuosipäivän juhlassa 27. tammikuuta. Vuoden tutkimusteko -palkinnon saivat laskentatoimen yliopistotutkija Tatiana Garanina ja tutkijatohtori Mikko Ranta ja Vuoden opetusteko -palkinnon markkinoinnin yliopistotutkijat Hanna Leipämaa-Leskinen ja Henna Syrjälä. Lisäksi Vaasa yliopiston ylioppilaskunnan Hyvä opettaja -palkinto myönnettiin tietojärjestelmätieteen yliopisto-opettaja Laura Haviselle sekä kunniamaininta hyvästä vuorovaikutuksesta opiskelijoiden kanssa strategisen johtamisen tutkijatohtori Tuomas Huikkolalle. Juhlassa jaettiin myös rehtorin erityismaininnat opetusta uudistavasta ja innovatiivisesta aloitteesta rahoituksen yliopistotutkija Klaus Grobysille sekä pitkäjänteisestä ja menestyksekkäästä tutkimustyöstä strategiaprofessori Marko Kohtamäelle ja hänen tutkimustiimilleen.

Lohkoketjut hiipivät laskentatoimeen

Image
Tatiana Garanina & Mikko Ranta. Kuva Sami Pulkkinen

Yliopistotutkija Tatiana Garanina ja tutkijatohtori Mikko Ranta saivat Vuoden tutkimusteko -palkinnon korkeatasoisesta tieteellisestä julkaisusta, jotka valottaa uuden innovatiivisen teknologian eli lohkoketjuteknologian käyttöä laskentatoimessa.

Lohkoketjuteknologialla on suuri merkitys tämän päivän digitaalisessa taloudessa. Garaninan ja Rannan artikkeli ”Blockchain in accounting research: current trends and emerging topics” tiivistääkin lohkoketjujen mahdollisuudet laskentatoimelle erittäin kattavasti. Kyseessä on kirjallisuuskatsaus, jonka laadinnassa on hyödynnetty niin koneoppimista kuin perinteisempiäkin tutkimusmenetelmiä. Artikkeli on ilmestynyt korkeat kansainväliset luokitukset saaneessa Accounting, Auditing & Accountability Journal -lehdessä.

– Tartuimme aiheeseen, koska lohkoketju on teknologia, joka voi murtaa alan vakiintuneita toimintamalleja tulevaisuudessa. Koska lohkoketju kykenee sekä tallentamaan että todentamaan tapahtumia, se voi johtaa siirtymiseen perinteisestä kaksinkertaisesta kirjanpidosta "kolminkertaiseen" kirjanpitoon, jossa tilikirjat varmennetaan lohkoketjun avulla. Jokaisella taloustietojen käyttäjällä on silloin mahdollisuus laatia tilinpäätös koska tahansa, sanovat Garanina ja Ranta.

Garanina ja yliopiston Digital Economy -tutkimusalustalla tutkimusta tekevä Ranta ovat ylpeitä yliopistolta saamastaan tunnustuksesta.

– Kyseessä on ensimmäinen yhteinen julkaisumme, mutta olemme jo tekemässä lisää. Lohkoketjujen mahdollisuuksista ja uhkista laskentatoimessa riittää vielä paljon tutkittavaa, sanovat tutkijat.  

Käänteinen opetus innosti opiskelijoita

Image
Hanna Leipämaa-Leskinen ja Henna Syrjälä. Kuva Sami Pulkkinen

Yliopistotutkijat Hanna Leipämaa-Leskinen ja Henna Syrjälä palkittiin Vuoden opetusteko -palkinnolla ”Kulttuurinen kuluttajamarkkinointi” -kurssista. Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmaan kuuluvalla kurssi oli vuorovaikutteinen etäkurssi, jossa hyödynnettiin niin sanottua flippausta eli käänteistä oppimista.

Kun perinteisessä opetuksessa asia opetellaan ensimmäistä kertaa tunnilla ja sen jälkeen tehdään kotona kotitehtäviä, niin käänteisessä opetuksessa opiskelija perehtyy aihepiiriin ensin itse ja tehtävät tehdään yhdessä tunnilla.

 Leipämaa-Leskisen ja Syrjälän kurssilla opiskelijat syventyivät kunkin viikon aihepiiriin itsenäisesti ja tämän jälkeen opittua syvennettiin opettajien ohjauksessa Zoom-tapaamisissa, joiden aikana tehtiin pienryhmissä soveltavia harjoituksia. Opittua testattiin kunkin viikon lopulla viikkopähkinöillä, jotka olivat eri tyyppisiä yksilö- ja ryhmätehtäviä.

Leipämaa-Leskinen ja Syrjälä kertovat olevansa positiivisesti yllättyneitä palkinnosta. Yliopiston koulutusta kehittävä Flipparit-hanke innosti heidät mukaan pilottiryhmään ja muuttamaan aiemmin hieman flipatun kurssin täysin flipatuksi.

– Kun pääsimme vauhtiin kurssin toteutuksessa ja tiesimme työn kantavan hedelmää seuraavina vuosina, aloimme nauttia opetuksesta ihan uudella tavalla! Pääsimme pois samojen asioiden luennoimisesta ja pystyimme keskittämään energiamme opiskelijoiden kanssa vuorovaikuttamiseen ja haastamalla heitä pohtimaan itse opiskelemiaan asioita, kertoo Syrjälä.

Opettajien lisäksi myös opiskelijat innostuivat uudesta tavasta opiskella. Kurssista tuli hyvää palautetta.

– Opiskelijat kokivat, että oppimisesta tuli syvempää flippauksen ansiosta, ja tästä on helppo olla samaa mieltä, sillä myös arvosanat paranivat edellisistä vuosista, sanoo Leipämaa-Leskinen.

Vaasan yliopistossa on menossa useita opetuksen kehittämiseen tähtääviä hankkeita ja toimenpiteitä. Syrjälä ja Leipämaa-Leskinen kiittelevät avusta ja tuesta Flipparit-hankkeen lisäksi yliopiston opetuksen tuen tiimiä, mentoritoimintaa, opettajakollegoita sekä opetusavustaja Milla Hannulaa.

Erityismaininnat opetuksesta ja tutkimuksesta

Image
Klaus Grobys. Kuva Sami Pulkkinen

Rahoituksen apulaisprofessori Klaus Grobys sai rehtorin eritysmaininnan opetusta uudistavasta ja innovatiivisesta aloitteesta. Palkinto myönnettiin Grobysin perustamasta Finance Channel -YouTube-kanavasta, jossa hän jakaa luentoesityksiä, opetusmateriaalejaan ja konferenssiesityksiensä tallenteita opiskelijoille ja kaikille rahoituksen aiheista kiinnostuneille. Grobys edistää opettajana YouTube-kanavansa kautta avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti opetusmateriaalien avoimuutta. Kaikille avoin kanava tuo myös koko yliopistolle näkyvyyttä ja edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Strategiaprofessori Marko Kohtamäki sai tiiminsä tutkijoiden eli Rodrigo Rabetinon, Tuomas Huikkolan, Lauri Korkeamäen, Yassine Talaouin, Ausrine Silenskyten ja Jukka Partasen kanssa erityismaininnan pitkäjänteisestä ja menestyksekkäästä tutkimustyöstä palvelullistumisen (servitization) ja liiketoimintamallien saralla.

Professori Kohtamäen ja hänen tiiminsä tutkimuksen laatu, määrä ja vaikuttavuus ovat olleet erittäin korkealla tasolla jo monien vuosien ajan. Tämä on näkynyt useina korkeatasoisina julkaisuina, yhteistyönä johtavien kansainvälisten tutkijoiden kanssa, laadukkaina väitöskirjoina ja miljoonien eurojen ulkoisena rahoituksena tutkimushankkeille. Kohtamäen ja hänen tiiminsä ansiosta Vaasan yliopisto on valmistavan teollisuuden palvelullistumisen tutkimuksessa maailman ja Suomen huippua niin julkaisujen määrillä kuin saaduilla viittauksilla mitattuna.

Image
Marko Kohtamäki. Kuva Sami Pulkkinen

Hyvää opetusta ja opiskelijoiden innostamista

Hyvä opettaja -palkinto myönnetään vuosittain opetustyössään onnistuneelle ja opiskelijoita innostaneelle henkilölle Vaasan yliopistossa. Palkinnon tänä vuonna saanut tietojärjestelmätieteen yliopisto-opettaja Laura Havinen on ylioppilaskunnan mukaan motivoitunut opettaja, joka on aidosti kiinnostunut opiskelijoiden oppimisesta.  Havisella on innostava ja monipuolinen opetustyyli. Hän myös huomioi opetuksessaan erilaiset oppijat ja satsaa yksilölliseen palautteeseen.

Palkinnon lisäksi Vaasan yliopiston ylioppilaskunta myönsi tänä vuonna kunniamaininnan hyvästä vuorovaikutuksesta opiskelijoiden kanssa. Kunniamaininnan sai tutkijatohtori Tuomas Huikkola, joka tiedottaa opiskelijoita aktiivisesti kurssien toteutustavoista ja tarjoaa selkeitä kursseja. Hän antaa myös lisäohjausta ja yksilöllistä palautetta.

Image
Laura Havinen ja Tuomas Huikkola. Kuva Sami Pulkkinen
Mitä mieltä olit jutusta?