Vaasan yliopisto myöntää yhdeksän kunniatohtorin arvoa syyskuun promootiossaan

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto järjestää tohtoripromootion 6.–8. syyskuuta 2018. Tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan viettävä yliopisto myöntää promootiossa kunniatohtorin arvon yhdeksälle tieteellisesti tai yhteiskunnallisesti ansioituneelle henkilölle. Kunniatohtorin arvon myöntäminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa.
Kunniatohtorin arvot myönnetään syyskuun promootiossa. Kuva on Vaasan yliopiston edellisestä promootiosta, joka järjestettiin vuonna 2011.
 

Syyskuun 2018 tohtoripromootiossa kunniatohtorin arvo myönnetään seuraaville henkilöille:

Filosofian kunniatohtori (viestintätieteet):

Jan Engberg

Filosofian tohtori Jan Engberg on kansainvälisesti ansioitunut erikoisalaviestinnän tutkija. Hän toimii tietoviestinnän (knowledge communication) professorina Århusin yliopistossa Tanskassa. Engberg on tutkimusryhmineen keskittynyt erikoisalan tiedon esittämisen muotoihin, tiedeviestintään ja popularisointiin. Engbergillä on tiiviit pitkäaikaiset suhteet Vaasan yliopistoon, joka on viestintätieteiden tutkimuksessa keskittynyt etenkin erikoisalaviestinnän, teknisen viestinnän ja terminologian tutkimukseen.

Hallintotieteiden kunniatohtori:

Leena Niemistö

Lääketieteen tohtori Leena Niemistö on merkittävä vaikuttaja suomalaisessa elinkeinoelämässä. Hän on fysiatrian erikoislääkäri, joka tunnetaan etenkin lääkäriyhtiön Dextran kehittäjänä ja entisenä omistajana. Niemistö on hallitusammattilainen, joka vaikuttaa muun muassa Elisan, Stockmannin, Raision ja Dextran ostaneen Pihlajalinnan hallituksissa. Niemistö on Suomen näkyvimpiä enkelisijoittajia, joka on keskittynyt etenkin terveysteknologian kasvuyrityksiin.

Johtaminen ja muutos on Vaasan yliopiston tärkeä tutkimuksen painoala. Yliopisto antaa tunnustusta Niemistön laajalle toiminnalle suomalaisen terveysalan uudistajana.

Kauppatieteiden kunniatohtorit:

Pervez Ghauri

Filosofian tohtori Pervez Ghauri on maailmanlaajuisesti tunnettu kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin tutkija. Hän toimii nykyään kansainvälisen liiketoiminnan professorina Birminghamin yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Ghaurilla on pitkäaikaiset ja tiiviit yhteydet Vaasan yliopistoon jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Hän on toiminut yliopiston vierailevana professorina, tehnyt tutkimuksellista yhteistyötä sekä osallistunut useasti Vaasan yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan kesäkonferensseihin.

Eric von Hippel

Filosofian tohtori Eric von Hippel tunnetaan uraauurtavasta käyttäjäinnovaatioita koskevasta tutkimustyöstään. Hän toimii professorina MIT Sloan School of Managementissa Yhdysvalloissa, jossa hänellä on kaksi professuuria. Hän on johtamisen professori sekä innovaatioiden ja teknisten järjestelmien johtamisen professori.

Vaasan yliopisto on tehnyt useita vuosia tutkimusyhteistyötä von Hippelin kanssa ja kehittänyt hänen kauttaan tutkijavaihtoa MIT Sloan School of Managementin kanssa. Tuloksena on syntynyt korkeatasoisia tieteellisiä julkaisuja sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yhteistyössä tehty kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan politiikkaohjelma. Von Hippelin ansiosta Vaasan yliopisto voi hyödyntää opetuksessaan MIT:n käyttäjäinnovaatioihin liittyvää materiaalia.

Annamaria Lusardi

Filosofian tohtori Annamaria Lusardi on taloustieteen ja laskentatoimen professori George Washingtonin yliopistossa Washington DC:ssa. Hän on ollut pioneeri taloudellisen lukutaidon eli kuluttajien talousosaamisen kehittämisessä tutkimusalana. Lusardi on kehittänyt taloudellisen lukutaidon mittareita, joita on käytetty useissa maissa ympäri maailmaa. Hän on tutkinut etenkin kuluttajien talousosaamisen vaikutusta eläkesäästämiseen, osakemarkkinoille sijoittamiseen sekä velkaantumiseen. Lusardi tekee tutkimusyhteistyötä Vaasan yliopiston kanssa liittyen taloudelliseen lukutaitoon.

Timo Ritakallio

Pääjohtaja Timo Ritakallio on merkittävä suomalaisen talouselämän ja finanssialan vaikuttaja. Hän aloitti OP Ryhmän uutena pääjohtajana maaliskuussa 2018. Tätä ennen hän toimi eläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtajana vuodesta 2015 lähtien ja sijoitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana vuosina 2008–2014. Ennen Ilmarista Ritakallio työskenteli pitkään OP:n eri johtotehtävissä. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri, MBA ja tekniikan tohtori. Ritakallio on Suomen Olympiakomitean hallituksen puheenjohtaja ja pörssiyhtiö Outotecin hallituksen varapuheenjohtaja.

Rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko on yksi Vaasan yliopiston tutkimuksen painoaloista. Finanssiala on suuressa muutoksessa globalisaation, digitalisaation ja sääntelyn haastaessa alaa.  OP Ryhmä investoi teknologiseen kehitykseen, ja lisäksi ryhmä on kehittänyt aivan uusia tapoja tuottaa asiakkailleen arvoa. Yliopisto näkee, että Ritakallio on toimintaansa uudistavan OP Ryhmän pääjohtajana tärkeä finanssialan muutoksen edistäjä.

Tekniikan kunniatohtorit:

Vesa Laisi

Johtaja Vesa Laisi on tanskalaiseen Danfoss-konserniin kuuluvan taajuusmuuttajavalmistaja Danfoss Drives -liiketoimintayksikön johtaja sekä Danfossin johtoryhmän jäsen. Hän toimi Danfossiin vuonna 2015 yhdistyneen pörssiyhtiö Vaconin toimitusjohtajana 15 vuoden ajan. Yliopisto antaa tunnustusta Vesa Laisin pitkäaikaiselle ja menestyksekkäälle uralle sähkö- ja automaatiotekniikan alalla. Laisi on kehittänyt alan liiketoimintaa eri yrityksissä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Sekä Vacon ja sittemmin Danfoss ovat tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä Vaasan yliopiston kanssa.

Clare Lavelle

Apulaisjohtaja Clare Lavelle johtaa kansainvälisen konsultointi- ja suunnitteluyritys Arupin energiakonsultointitoimintaa Skotlannissa ja Luoteis-Englannissa. Hän on uransa aikana vastannut useista teknisesti haastavista projekteista energiasektorilla, kuten maailman ensimmäisten kaupallisten aaltovoimaloiden kehittämisestä Orkneyn saarella. Hän on myös kehittänyt Hammerfest Stromin vuorovesiteknologiaa. Energiamurros on yksi Vaasan yliopiston tärkeistä tutkimuskohteista. Yliopisto antaa tunnustusta Clare Lavellen saavutuksille tekniikassa ja energia-alalla.

Sirinnapa (Mui) Saranwong

Filosofian tohtori Sirinnapa (Mui) Saranwong on kansainvälisesti arvostettu lähi-infrapunaspektroskopian (NIR) asiantuntija ja tutkija. Hän työskentelee monikansallisen Bruker Opticsin NIR-liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana. Mui Saranwongilla on kiinteät yhteydet Vaasan yliopistoon. Hän ollut ollut mukana järjestämässä alan konfrenssia Vaasaan ja Uumajaan sekä kirjoittanut NIR-tekniikkaan liittyvän tutkimuskatsauksen yhdessä Vaasan yliopiston tutkijoiden kanssa. NIR-tekniikkaa on sovellettu Vaasan yliopistossa muun muassa biopolttoaineiden analysointiin.

Viides promootio Vaasan yliopistossa

Syyskuun promootio on Vaasan yliopiston historian viides. Siihen osallistuvat uudet kunniatohtorit sekä yliopiston kaikilla aloilla tohtorin tutkinnon suorittaneet. Edellinen tohtoripromootio järjestettiin toukokuussa 2011.

Lisätietoja

Promootiotoimikunnan puheenjohtaja, rehtori Jari Kuusisto, puh. 029 449 8291

  • Promootio yliopiston www-sivuilla: www.uwasa.fi/promootio
  • Kunniatohtoreiden pidemmät kuvaukset löytyvät Vaasan yliopiston promootiosivuilta: www.uwasa.fi/promootio/kunniatohtorit
  • Ilmoittautuminen syksyn tohtoripromootioon päättyy 31.5.2018. Ilmoittautua voivat kaikki Vaasan yliopistossa väitelleet, joita ei ole promovoitu aikaisemmissa promootioissa.
  • Kunniatohtoreiden kuvat ladattavissa linkkeinä alla.

Liitteet

Mitä mieltä olit jutusta?