Vaasan yliopisto menestyi OKM:n yrittäjyysvertailussa

Uutisen oletuskuva
Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt korkeakoulujen toimia yrittäjyyden edistämisessä ja yritysyhteistyön kehittämisessä. Yrittäjämäinen yliopisto -luokkaan sijoittui viisi itsearvioinnissa korkeimman vastaajakeskiarvon saanutta yliopistoa. Nämä yliopistot ovat Vaasan yliopisto, Aalto-yliopisto, Hanken, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Selvityksen mukaan yrittäjämäisessä yliopistossa muun muassa yrittäjyys on kiinteä osa korkeakoulun toimintatapaa ja yrittäjyysnäkökulma on mukana sekä opetuksessa että tutkimuksessa.

OKM:n kyselystä selviää, että korkeakoulujen yrittäjyyden edistämisessä on edelleen suuria eroja. Yleisesti ottaen ammattikorkeakoulut ovat yliopistoja edellä yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toimintatavan tukemisessa.

Näkemys yrittäjyydestä ja yrittäjyysopinnoista on osassa korkeakouluja edelleen melko kapea. Monesti koetaan, että yrittäjyysopinnot on tarkoitettu vain yrittäjäksi ryhtyville, eikä yrittäjämäisen toimintatavan merkitystä työllistymiselle välttämättä ymmärretä. Suuri osa korkeakouluista kuitenkin tunnistaa toimintojen hajanaisuuden sekä tarpeelliset yrittäjyyden kehittämiskohteet ja kokee tarpeelliseksi puuttua asiaan.

Yrittäjyys on tarkoitus nostaa tarkasteluun opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välillä solmittavissa tulossopimuksissa vuosille 2017–2020.

Mitä mieltä olit jutusta?