Vaasan yliopisto liittyi DORA-julistukseen

Image
Vaasan yliopisto on allekirjoittanut DORA-julistuksen. Julistuksen allekirjoittaneet organisaatiot ja henkilöt sitoutuvat parantamaan tieteellisten ansioiden arviointia tekemällä arvioinnista läpinäkyvää, tasapuolista ja monipuolisempaa.

– Tutkimuksen arvioinnin on huomattu painottuvan liian yksipuolisesti tieteellisiin julkaisuihin ja niiden vaikuttavuuslukuihin. Tämän on havaittu kasvattavan määrällisiä tuloksia tutkimuksen laadun kustannuksella. Siksi on tärkeää, että DORA edistää monipuolista ja reilua tutkimuksen arviointia, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) tähtää vastuulliseen ja tasapuoliseen tutkijan ja tutkimuksen arviointiin. Julistuksessa annetaan arviointiin liittyviä suosituksia eri toimijoille, esimerkiksi korkeakouluille ja tutkimuksen rahoittajille. Julistus on käännetty myös suomeksi. Sen on allekirjoittanut tähän mennessä yli 2500 organisaatiota ja yli 19 000 yksityishenkilöä ympäri maailmaa. Suomessa julistuksen ovat allekirjoittaneet Vaasan yliopiston lisäksi muun muassa useat muut korkeakoulut, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Tutkijoita ei tule arvioida vain julkaisukanavien perusteella

DORA-julistus painottaa julkaisujen arvioinnissa ensisijaisina kriteereinä tieteellisiä ja taiteellisia ansioita. Tutkijan ansioita ja hänen julkaisujaan tulisikin arvioida ennen kaikkea kokonaisuutena, eikä vain sen perusteella, missä lehdessä tutkimukset on julkaistu.

Julistuksen mukaan tutkijoiden artikkelien arvioinnissa pitäisikin välttää käyttämästä vain tieteellisten lehtiin ja julkaisukanaviin liittyviä määrällisiä mittareita, kuten lehtien vaikuttavuuskertoimia (Journal Impact Factor).

Julistuksessa on listattu kaikkiaan kahdeksantoista suositusta eri toimijoille. Korkeakouluille kohdennetut suositukset korostavat arvioinnissa käytettyjen kriteerien avoimuutta ja selkeyttä. Lisäksi suosituksissa korostetaan kaikkien tutkimustuotosten, myös taiteellisten, arvon ja vaikuttavuuden huomioimista sekä monipuolisten vaikuttavuusmittareiden, mukaan lukien laadullisten indikaattoreiden käyttämistä.

Vaasan yliopisto on jo pidempään toiminut DORA-julistuksen hengen mukaisesti. Esimerkiksi yliopiston tutkimustehtävien rekrytointi-, urapolku- ja ylennyspäätöksissä yliopisto on seurannut julistuksen suosituksia sekä kansallisen Vastuullisen tutkijan arvioinnin periaatteita.

– Myös rekrytoinneissa korostuu Doran kautta tutkijan kykyjen monipuolinen arviointi, sanoo rehtori Kuusisto.

Image

Lisätiedot

Rehtori Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto
Puh. 029 449 8291, jari.kuusisto (@) uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?