Vaasan yliopisto käynnistää urapolut professoriksi – ensimmäiset Tenure track -tutkijat ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on nimittänyt ensimmäiset tutkijat vakinaistamispolulle Tenure track -tehtäviin. Tenure track -menettelyssä yliopisto tarjoaa tutkijalle urapolun, jota pitkin on mahdollista edetä säännöllisten arviointien kautta suoraan professoriksi.
Kuvassa osa Vaasan yliopiston uusista Tenure track -tutkijoista: Rodrigo Rabetino, Jaana Rahko, Miadreza Shafie-khah, Heidi Hirsto, Xiaoshu Lu ja Pekka Valkama.

– Strategiansa mukaisesti Vaasan yliopisto haluaa panostaa vahvasti tutkimukseen. Haluamme nostaa tutkimuksen määrää ja laatua, jotta olemme jatkossa entistäkin kilpailukykyisempi toimija, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto

Tenure track -tehtävä on määräaikainen ja siihen on mahdollista valita henkilö tutkijatohtoriksi, apulaisprofessoriksi tai jopa suoraan professoriksi.

– Merkittävän euromääräisen panostuksen lisäksi olemme luoneet tutkijoille selkeitä ja houkuttelevia urapolkuja. Tämä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Avoinna oleviin tehtäviin on ollut runsaasti hakijoita.  Myös kovatasoisia kansainvälisiä hakijoita on ollut merkittävästi aikaisempaa enemmän, sanoo Kuusisto.

Kaikki nyt nimitetyt Tenure track -tutkijatohtorit ja -apulaisprofessorit tekevät akateemisissa yksiköissä yliopiston uusien tutkimusalustojen (VEBIC, Digital Economy ja InnoLab) mukaan suuntautunutta tutkimusta.

– Sovellamme Tenure track -urapolkua koko yliopistossa kattavasti. Jatkossa kaikki professorin toimet täytetään pääsääntöisesti Tenure track -urapolun kautta, toteaa Kuusisto.

Tenure track -urapolulle seitsemän uutta henkilöä

Vaasan yliopisto on nimittänyt tähän mennessä seitsemän tutkijaa Tenure track -urapolulle, osan heistä tutkijatohtoreiksi ja osan apulaisprofessoreiksi. Nimitykset on tehty eri tieteenaloille.

Ensimmäiset heistä ovat strategisen johtamisen apulaisprofessori Rodrigo Rabetino, viestintätieteiden apulaisprofessori Heidi Hirsto ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen apulaisprofessori Pekka Valkama.

Rabetinon tutkimus kiinnittyy energiaan ja kestävään kehitykseen painottuneeseen VEBIC-tutkimusalustaan, Hirston ja Valkaman puolestaan suuntautuu digitaaliseen talouteen painottuneen Digital Economy -tutkimusalustan mukaisesti.

Apulaisprofessori Rabetinon tutkimus suuntautuu erityisesti älykkäisiin palvelujärjestelmiin energiamurroksessa.

– ­On kunnia olla ensimmäinen Vaasan yliopiston tenure track -tehtävään nimitetty henkilö. Tämä on hieno mahdollisuus tehdä kiinnostavaa ja vaativaa tutkimusta, jolla on vaikutusta niin yrityselämään kuin yhteiskuntaankin, sanoo Rabetino.

Syyslukukaudella työnsä aloittaneiden Rabetinon, Hirston ja Valkaman lisäksi yliopisto on valinnut henkilöt myös kolmeen muuhun Tenure track -tehtävään. He ovat kestävien ja joustavien energiajärjestelmien tutkijatohtori Miadreza Shafie-khah, energiajärjestelmien mallintamisen apulaisprofessori Xiaoshu Lü sekä taloustieteen tutkijatohtori Jaana Rahko. Heidän lisäkseen on valittu myös energiatekniikan, erityisesti tulevaisuuden polttomoottoriratkaisujen apulaisprofessori, jonka nimi tullaan julkistamaan helmikuussa.

Edellä mainitut neljä tutkijaa suuntaavat tutkimustaan VEBIC-tutkimusalustan mukaisesti.

– Tutkimukseni tavoite on auttaa VEBICiä kasvamaan yhdeksi maailman parhaista tutkimusalustoista energiajärjestelmien tutkimuksessa. Haluan olla luomassa monitieteellistä tiimiä, joka kehittää edistynyttä energiajärjestelmien mallinnusta käyttäen digitaalisia kaksosia, sanoo apulaisprofessori Xiaoshu Lü.

Uusia urapolkuja avautuu ensi vuonna

Vaasan yliopistoon nyt valittujen Tenure track -tutkijatohtorien ja -apulaisprofessorien lisäksi valintaprosessissa on tällä hetkellä seitsemän muuta Tenure track -tehtävää, jotka ovat automaation, laskentatoimen, markkinoinnin, talousoikeuden, tietotekniikan, julkisjohtamisen ja julkisoikeuden aloilla. Näistä tehtävistä viidessä tutkimus suuntautuu Digital Economy- ja kahdessa InnoLab-tutkimusalustojen mukaisesti. Lisäksi hakuun on tulossa tänä vuonna viisi uutta InnoLab-tutkimusalustan suuntaista tehtävää sekä yksi VEBIC-tutkimusalustan suuntainen tehtävä.

Lisätiedot

Rehtori Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8291, jari.kuusisto@uwasa.fi
Uudet Tenure track -tutkijat, yhteystiedot: https://bit.ly/2RMbXfR

 


Mitä mieltä olit jutusta?