Vaasan yliopisto jäseneksi eurooppalaiseen hajautetun energian huippulaboratorioiden verkostoon

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan älyverkkolaboratorio FREESI on hyväksytty jäseneksi DERlabiin, joka on hajautettuihin energiaresursseihin keskittyneiden, alan johtavien tutkimuslaboratorioiden kansainvälinen verkosto. Verkostossa on Vaasan yliopiston lisäksi 36 jäsentä, eli yliopistoja ja tutkimuslaitoksia etenkin Euroopasta, mutta myös muualta maailmasta.
Älyverkkojen FREESI-laboratorio on osa Vaasan vahvaa energiaklusteria ja sen yhteistyötä.

DERlab tarjoaa jäsentensä laboratorioita, laitteistoja, järjestelmiä ja living lab -ympäristöjä testikäyttöön ulkopuolisille. Toisaalta se on myös tutkimusverkosto, jonka kautta löytyy uusia yhteistyökumppaneita ja joka voi yhdessä valmistella EU-rahoitteisia tutkimushankkeita, kertoo yliopiston sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi.

DERlab-verkosto on myös tärkeä vaikutuskanava. Se pyrkii vaikuttamaan tuleviin EU-ohjelmiin ja eri maiden lainsäädäntöön liittyen hajautetun energiantuotannon ja teknologioiden käyttöön.

Vaasan yliopiston pääsy verkoston jäseneksi on osoitus siitä, että yliopisto on saavuttanut alan tutkimuksessa kansainvälisesti tunnustetun tason.

– Älyverkkojen FREESI-laboratorio on osa Vaasan vahvaa energiaklusteria ja sen yhteistyötä. Kehitämme ja laajennamme tällä hetkellä hyvin aktiivisesti laboratorioympäristöjämme, Kauhaniemi sanoo.

Smart Grid -laboratorio laajentui FREESIksi

Vaasan yliopiston älyverkkolaboratorio on laajentunut, ja se nimettiin aivan hiljattain FREESIksi. Nimi tulee sanoista Future Reliable Electricity and Energy Systems Integration eli tulevaisuuden luotettavat sähkö- ja energiajärjestelmäintegraatiot.

FREESI on tärkeä osa yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalustan VEBICin energialaboratoriokokonaisuutta, johon kuuluvat jo ennestään polttomoottorilaboratorio ja polttoainelaboratorio.

– Pääsy DERLab-verkoston jäseneksi antaa, paitsi Vaasan yliopistolle ja VEBICin FREESI-laboratorion tutkimusryhmille, myös alueen yrityksille mahdollisuuden laajempaan tutkimustoimintaan energialiiketoiminnan kehittyessä hajautetumpaan ja joustavampaan energiantuotantoon. Jäsenyys lisää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja vilkastuttaa kansainvälistä tutkijavaihtoa, jolloin kilpaillun kansainvälisen tutkimusrahoituksen määrä ja TKI-toiminnan vaikuttavuus alueella kasvavat, sanoo VEBICin johtaja Suvi Karirinne.

FREESI-laboratorio on laitteistoineen ja ympäristöineen monen osan summa. Näitä ovat esimerkiksi reealiaikasimulaattori, tehoelektroniikkalaboratorio, sähköverkkojen suojaukseen, automaatioon ja ohjaukseen keskittynyt PAC-laboratorio sekä erilaiset living labit kuten Sundomissa sijaitseva Sundom Smart Grid. Lisäksi VEBICin polttomoottorilaboratorio ja sinne suunnitellut laajennukset hybridivoimaloineen täydentävät oleellisesti FREESI-laboratoriota.

fotojet2-002.jpg

FREESI-laboratorio koostuu reealiaikasimulaattorista, tehoelektroniikkalaboratoriosta,PAC-laboratoriosta sekä erilaisista living lab -ympäristöistä. Laboratoriota täydentää VEBICin polttomoottorilaboratorio suunniteltuine laajennuksineen.

Lisätiedot

Kimmo Kauhaniemi, sähkötekniikan professori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8287, kimmo.kauhaniemi (@) uwasa.fi

Suvi Karirinne, johtaja, Vaasan yliopisto, VEBIC-tutkimusalusta, puh. 029 449 8284, suvi.karirinne (@) uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?