Vaasan yliopisto hakee oikeutta oikeustieteiden tutkintokoulutukseen

Marmoriportti
Vaasan yliopiston hallitus päätti 30. syyskuuta, että  yliopisto hakee oikeutta aloittaa oikeustieteiden tutkintokoulutus. Vaasan yliopiston olemassa olevan oikeustieteellisen koulutuksen vahvistaminen toisi synergiaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden koulutuksen ja tutkimuksen kanssa ja palvelisi Pohjois-Euroopan suurinta energia- ja ympäristöalan keskittymää. Maailmaa muovaavat ilmiöt, kuten digitalisaatio, keinoäly, energiamurros, innovaatiot ja yrittäjyys asettavat haasteita sekä lainsäätäjille että yritysten ja organisaatioiden johtamiselle. Oikeustieteiden koulutus yhdessä yliopiston nykyisten painopistealueiden kanssa tarjoaa niin opiskelijoille, tutkijoille kuin koko yhteiskunnallekin entistä paremmat eväät vastata näihin murroksiin.

Vaasan yliopisto hakee oikeutta oikeustieteiden tutkintokoulutukseen. Yliopiston hallitus teki päätöksen asiasta kokouksessa 30.9.2021 rehtori Jari Kuusiston esityksestä. Oikeustieteiden tutkintokoulutus alkaisi aikaisintaan syksyllä 2023, jos hakemus hyväksytään.

Vaasan yliopisto on vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut yliopisto, jonka ytimen muodostavat kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalojen lisäksi yliopistossa toimii kolme monitieteistä tutkimusalustaa, jotka keskittyvät digitaaliseen talouteen, innovaatioihin ja yrittäjyyteen sekä energiaan ja kestävään kehitykseen. Talousoikeuden (osa kauppatieteitä) ja julkisoikeuden (osa hallintotieteitä) olemassa oleva osaaminen muodostaa valmiin perustan viidennelle tieteenalalle eli oikeustieteille.

Hakemuksen onnistuessa Vaasan yliopistossa suoritettaisiin entiseen tapaan talousoikeuden KTK-, KTM- ja KTT -tutkintoja sekä julkisoikeuden HTK-, HTM- ja HTT -tutkintoja. Uutena, kolmantena tutkintoalueena olisivat oikeustieteen tutkinnot oikeusnotaari, OTM ja OTT.

Vaasan yliopisto toimii keskellä Pohjois-Euroopan suurinta ja koko ajan laajenevaa energia- ja ympäristöalan keskittymää. Energia ja kestävä kehitys ovat opetuksemme ja tutkimuksemme tärkeitä osaamisalueita. Näillä aloilla havaitsemme selkeän tarpeen oikeudelliselle osaamiselle, joten oikeustieteet Vaasan yliopistossa mahdollistaisi merkittävän synergian energia-alan ja oikeustieteiden välillä, toteaa rehtori Jari Kuusisto.

Tutkintokoulutuksen käynnistäminen edellyttäisi yhteistyön tiivistämisen lisäksi lisäresursseja erityisesti energia- ja ympäristöalan ekosysteemin näkökulmasta tärkeiden oikeudellisten kysymysten opetukseen ja tutkimukseen.

– Tarkoituksenamme on luoda opiskelijoille mahdollisuus suuntautua oikeustieteen opinnoissaan energia-alaa ja kestävää kehitystä edistävään oikeudelliseen osaamiseen. Tälle tutkimus- ja koulutusalalle on maassamme ja erityisesti Vaasan alueella laaja tarve. Tavoitteemme on koota osaaminen kansallisesti yhteen ja laajentaa ja kehittää tätä oikeustieteen tutkimus- ja koulutusalaa koko maan eduksi yhdessä kansallisten ja parhaiden kansainvälisten toimijoiden kanssa, kertoo koulutuksesta vastaava vararehtori Annukka Jokipii.

Energia- ja ympäristöalan ekosysteemin näkökulmien lisäksi painotusta haetaan digitalisaation ja innovaatioiden oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja opetukseen.

Oikeustieteiden tutkintokoulutuksen käynnistäminen Vaasan yliopistossa edellyttää valtioneuvoston päätöstä.

Aikataulu:

  • Syksy 2021: Vaasan yliopiston ja Opetus- ja kulttuuriministeriön välinen dialogi hakemukseen liittyen
  • Kevät/kesä 2022: Mahdollinen päätös tutkinto-oikeuden myöntämisestä

Mikäli myönteinen päätös annetaan ja päätös tulee riittävän ajoissa mahdollistaakseen koulutuksen aloittamisen 2023:

  • Kevät 2023: Haku oikeustieteen tutkintoihin käynnistyy
  • Syksy 2023: Ensimmäiset opiskelijat aloittavat opintonsa

Lisätietoja
Rehtori Jari Kuusisto, p. 029 449 8291, jari.kuusisto@uwasa.fi
Vararehtori Annukka Jokipii, p. 029 449 8482, annukka.jokipii@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?