Vaasalaisprofessoreille uusia nimityksiä

Uutisen oletuskuva

Laskentatoimen ja rahoituksen professori Teija Laitinen on nimitetty julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan jäseneksi vuosiksi 2010–12. Lautakunta on valtiovarainministeriön toimialaan kuuluva lakisääteinen elin, jonka jäsenet valtioneuvosto nimittää.

Lautakunnan tehtävänä on huolehtia tilintarkastuksen yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta. Se päättää julkisen hallinnon tilintarkastustutkinnon (JHTT) asioista ja tilintarkastusyhteisöön hyväksymisestä. Se tekee myös esityksiä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksen kehittämiseksi.

Nyt nimitetyssä lautakunnassa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä, joista kaksi edustaa yliopistoyhteisöä. Professori Teija Laitinen on ensimmäinen Vaasan yliopiston edustaja tässä lautakunnassa.

Tekniikan tohtori, tuotantotalouden professori Josu Takala on nimitetty dosentiksi Maanpuolustuskorkeakouluun. Dosentuurin opetusalana on operatiivisen päätöksenteon innovaatiot, ja se sijoittuu johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitokselle. Dosentit toimivat luennoitsijoina, väitöstöiden valvojina ja tutkimustehtävissä oman päätoimensa ohella.

Professori Takala on tehnyt pitkään ja monipuolista yhteistyötä puolustusvoimien, erityisesti Ilmavoimien kanssa. Nykyinen tutkimusyhteistyö sivuaa päätöksentekoa, operointistrategioita, ulkoistuksia ja toimintaprosessien kehittämistä sekä teknologian hyödyntämistä ja suorituskyvyn mittaamista.

Tiedote valtiovarainministeriön verkkosivuilla

Tiedote Maanpuolustuskorkeakoulun sivuilla

Mitä mieltä olit jutusta?