Vaasaan uusi korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöverkosto

Uutisen oletuskuva
Vaasan alueella aloittaa uusi verkosto, Vaasa Network, joka tuo yhteen Vaasan alueen yritykset, korkeakoulut, korkeakouluopiskelijat ja korkeasti koulutetut.
Yliopisto-opettaja Minna-Maarit Jaskari on tyytyväinen uuteen yhteistyöverkostoon.

Verkoston tavoitteena on tiivistää ja kehittää yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä uudella tavalla sekä tarjota yrityksille kanava löytää osaavaa työvoimaa korkeakouluopiskelijoista ja korkeasti koulutetuista.

– Tarjoamme alueen toimijoille digitaalisen yhteistyöalustan, joka mahdollistaa yritysten sekä korkeakoulujen opettajien, opiskelijoiden ja tutkijoiden vuorovaikutuksen. Opettajat voivat esimerkiksi viedä alustalle kurssitarjontansa yritysten nähtäville, sanoo ohjelmistoyritys Me2we:n toimitusjohtaja Petri Tuomela.

– Vaasan yliopiston tavoitteena on nopeuttaa opiskelijoidensa työllistymistä asiantuntemuksensa mukaisiin tehtäviin, kehittää heidän työelämävalmiuksia ja tehdä laajamittaisesti yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Vaasa Network ja sen toiminnan mahdollistava informaatioalusta edistää kaikkien näiden tavoitteiden saavuttamista erinomaisesti, kertoo Vaasan yliopiston vararehtori Jukka Vesalainen.

– Vaasa Network avaa meille nykyaikaisen mahdollisuuden työelämäyhteistyöhön suoraan opettajien, opiskelijoiden ja firmojen välillä. Tällä seudulla on hienot edellytykset siihen, ja yhteistyöhön kannustetaan myös hallituksen kärkihankkeissa, sanoo opiskelun ja opetuksen palveluiden päällikkö Francesca Cucinotta Vaasan yliopistosta.

Parempia mahdollisuuksia työllistyä

Verkoston avulla on tarkoitus tarjota korkeakouluopiskelijoille ja korkeakouluista valmistuneille nykyistä parempia mahdollisuuksia työllistyä Vaasan seudulle. Samalla verkoston perustajat haluavat toimia esimerkkinä muiden alueiden toimijoille.

– Kannustamme ja rohkaisemme elinkeinoelämän toimijoita yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa sekä hyödyntämään opettajien, tutkijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden joukkoälyä uusien tuotteiden ja palveluiden ideoinnissa, rakentamisessa, testaamisessa, kehittämisessä ja kansainvälistymisessä, sanoo Tuomela.

– Verkosto lisää aitoa työelämälähtöisyyttä opintoihin ja mahdollisuuksia kontaktien luomiseen tulevien työnantajien kanssa jo opintojen aikana, toteaa hallintotieteiden opiskelija Tapani Veija.

Verkostossa ovat mukana Vaasan yliopiston lisäksi muun muassa Vaasan kaupunki, Vaasan ammattikorkeakoulu, Elinkeinoelämän keskusliitto, Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan Kauppakamari, Vaasan Yrittäjät, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY, Vaasan ammattkorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK, Vaasa Entrepreneurship Society VES sekä Me2we.

– Helpottamalla toimijoiden välistä vuorovaikutusta entisestään luomme paremmat lähtökohdat uusille innovaatioille, kasvulle ja työllisyydelle. Teemme yhdessä töitä, että opiskelijoilla olisi yhä enemmän mahdollisuuksia oppia työelämätaitoja verkottua työelämään jo opiskeluaikana harjoitustöiden, projektitöiden, harjoitteluiden ja lopputöiden kautta, kertoo Tuomela.

Lisätietoja:
Asiantuntija Sami Ilomäki, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8130
Me2we:n toimitusjohtaja Petri Tuomela, p. 050 414 3155

Mitä mieltä olit jutusta?