Uusi tutkimus tuo tekoälyä sähköverkkoihin

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistossa tutkitaan parhaillaan tekoälyn soveltamista älykkäisiin sähköverkkoihin. Yliopisto on mukana uudessa suomalais-saksalaisessa yhteishankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään tekoälyyn ja hierarkkiseen tietoliikennearkkitehtuuriin perustuvia menetelmiä liittyen älykkäiden sähköverkkojen käyttöön ja valvontaan.
Suomalais-saksalainen konsortio kehittää tekoälyyn perustuvia menetelmiä, joilla voidaan jalostaa sähköverkosta kerättävää tietoa.

– FUSE eli Future Smart Energy -hankkeen päätavoitteena on kehittää tekoälyyn perustuvia menetelmiä, joilla voidaan jalostaa sähköverkosta kerättävää tietoa. Aihe on ajankohtainen, koska älykkäästä sähköverkosta saadaan yhä enemmän mittausdataa, josta on mahdollista saada hyödyllistä tietoa sähköverkon käytön tueksi, sanoo Vaasan yliopiston sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi.

Tavoitteena on myös kehittää hierarkkinen tietoliikenteeseen ja älykkäisiin toimilaitteisiin perustuva järjestelmä sähköverkosta kerättävän datan käsittelyyn.

Hankkeen saksalainen pääyhteistyökumppani on tekoälyn tutkimuskeskus DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz). Muut saksalaiset kumppanit ovat Technische Universität Berlin, Easy Smart Grid GmbH ja ALL4IP Technologies GmbH & Co. KG. Suomesta konsortiossa on Vaasan yliopiston lisäksi ABB Oy, Jubic Oy ja VTT.

– Suomalaiset osapuolet tarkastelevat hankkeessa ennakoivaa kunnonvalvontaa ja varhaista vikojen ennakointia keskijänniteverkoissa. Vaasan yliopisto tekee tässä yhteistyötä ABB:n kanssa, tarkoitus on myös hyödyntää aiemmissa hankkeissamme kehitettyä Sundom Smart Grid -pilottia. Tietotekniikka-alan yritys Jubic ja VTT tarjoavat hankkeeseen tietoteknistä osaamistaan, Kauhaniemi kertoo.

Saksalaiset kumppanit tarkastelevat sähköenergian kysynnän hallintaa ja kehittävät sovellettavia tekoälytekniikoita.

– Vaasan yliopiston roolina on tuoda hankkeeseen sähköverkkoihin liittyvää osaamista. Toisaalta hankkeessa tehtävän yhteistyön myötä meillä suomalaisilla osapuolilla on mahdollista kerryttää erityisesti tekoälytekniikoihin liittyvää tietämystä, Kauhaniemi sanoo.

Saksalais-suomalaisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,5 miljoonaa euroa, josta suomalaisten kumppanien osuus on noin neljännes. Hankkeelle saatiin rahoitus saksalais-suomalaisesta rahoitushausta, jonka otsikkona oli German-Finnish Funding Call supporting the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan). Suomalaisten tahojen rahoitus tulee Business Finlandilta ja vastaavasti saksalaisten osapuolten rahoituksesta vastaa heidän kansallinen tutkimusrahoitusorganisaationsa PTJ.

Tutkimushanke on kolmivuotinen ja Vaasan yliopistosta siihen osallistuu sähkötekniikan tutkijoita.

– Hankkeen myötä voimme edelleen vahvistaa älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvää osaamista erityisesti verkon diagnostiikan alueella ja samalla saamme tietoa tekoälyn soveltamismahdollisuuksista, sanoo Kauhaniemi.

Lisätiedot

Sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8287, kimmo.kauhaniemi(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?