Uusi lukuvuosi käynnistyy Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa – ilmoittautuminen opintoihin alkaa

Vaasan yliopiston avoimen opiskelijoita
Ilmoittautuminen Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoihin alkaa keskiviikkona 5. elokuuta klo 10 osoitteessa www.univaasa.fi/avoin.

Kiinnostuneille pidetään informaatiotilaisuudet avoimen yliopiston opinnoista keskiviikkona 19. elokuuta ja avoimen yliopiston väyläopinnoista torstaina 27.8. elokuuta klo 17 alkaen Vaasan yliopistolla (Palomäki-sali, Wolffintie 34, Tervahovi-rakennus). Tilaisuuksiin voi osallistua myös etäyhteydellä. Linkit etäyhteyttä varten ilmoitetaan myöhemmin avoimen yliopiston sivuilla.

Vaasan yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja on mahdollista opiskella yksittäisinä opintojaksoina tai laajempina opintokokonaisuuksina. Tarjolla on monipuolisesti opintoja kauppatieteistä, erityisesti johtamisen, markkinoinnin, laskentatoimen ja talousoikeuden oppiaineissa ja lisäksi hallintotieteissä, tekniikassa sekä kielissä ja viestinnässä.

Uutta tarjonnassa ovat muun muassa sosiaali- ja terveyshallintotieteen sivuainekokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen ja etiikan opintokokonaisuus. Lisäksi päiväopetukseen integroituja opintojaksoja on tuotu mukaan avoimen yliopiston tarjontaan. Luennot järjestetään näillä opintojaksoilla päivisin yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Verkossa opiskeltavia opintoja on tarjolla laajasti. Lähiopetuksena järjestettävät opintojaksot toteutetaan pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelu on mahdollista kaikille, sillä koulutustaustaan tai ikään liittyviä rajoituksia ei ole. Avoin yliopisto sopii kaikille, jotka haluavat tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri opintomahdollisuuksiin, viettää välivuotta, päivittää ammattitaitoaan tai kohentaa yleissivistystään.

Avoimen yliopiston opinnot ovat myös yksi reitti hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon avoimen väylän kautta. Kauppatieteiden tutkinto-opiskelusta kiinnostuneille yksi mahdollinen vaihtoehto on Vaasa Gateway, jossa suorittamalla 56 op kauppatieteiden opintoja vuoden aikana tietyin kriteerein voi saada tutkinto-opiskelijapaikan. Avoin yliopisto auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman teossa.

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoja voi Vaasan lisäksi opiskella yhteistyöoppilaitoksissa ympäri Suomea. Koko opintotarjontaan voi tutustua avoimen yliopiston verkkosivuilla www.uwasa.fi/avoin.

Lisätietoja

Opintopäällikkö Kristiina Pulakka
Vaasan yliopiston avoin yliopisto
puh. 029 449 8457
kristiina.pulakka(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?