Uusi hanke: Luomun yhteiskunnallisen arvostuksen tutkiminen tie kestävän talouden kasvuun

Uutisen oletuskuva
Vaasan, Helsingin ja Jyväskylän yliopiston yhteishankkeelle puolen miljoonan akatemiarahoitus

Suomen Akatemia on myöntänyt 570 000 euroa Vaasan yliopiston, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun yhteishankkeelle. ”Vihreän talouden valtavirtaistuminen - luomutuotannon ja -kuluttamisen yhteiskunnallinen oikeuttaminen” -tutkimushankkeessa tarkastellaan kestävään talouteen ja luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Yhteishanke avaa uusia kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeitä näkökulmia kestävän talouden mahdollisuuksiin ja jännitteisiin. Hankkeessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla johtamisen, sosiologian, markkinoinnin sekä evoluutiopsykologian tutkimusnäkökulmat.

Vaasan yliopiston professori Harri Luomalan nelivuotisessa osahankkeessa tutkitaan luomutuotannon ja luomukulutuksen sosiaalisen hyväksyttävyyden prosesseja. Tutkimuksen kohteina ovat yhteiskunnallisen legitimiteetin tuottamisen prosessit ja niiden merkitys luomutuotannolle kuluttajien ja tuottajien näkökulmasta.

– Suomessa luomutuotanto on viime aikoina korostunut tulevaisuuden kilpailukyvyn avaintekijänä poliittisten päättäjien keskustelussa. Luomukulutuksen kasvu on kuitenkin ollut hidasta verrattaessa moniin muihin maihin. Vähälle huomiolle on lisäksi jäänyt tutkimus siitä, millaisia prosesseja ja rakenteita luomukeskustelun yhteiskunnallinen ulottuvuus korostaa toivottavina ja millaisia aiheita keskustelussa marginalisoidaan, Luomala kertoo hankkeen taustoista.

Pyrkimys kestävän talouden kehittämiseen vaatii tuekseen laajan yhteiskunnallisen hyväksynnän. Kestävän talouden sosiaalisen hyväksynnän rakentumista tarkastellaan tutkimushankkeessa luomutuotannon ja -kulutuksen kautta. Suomi tarjoaa tutkimukselle kiinnostavan maaperän, sillä luomutuotannon kasvattaminen on nostettu keskeiseksi tavoitteeksi hallitusohjelmassa ja kansallista maabrändiä pohtineessa työryhmässä. Luomukulutuksen kasvu on kuitenkin ollut hidasta verrattaessa muihin maihin.

Mitä mieltä olit jutusta?